... dauguma galiausiai supranta, kad tai ką laikė neteisybe, yra tiesiog kosmoso abejingumas ... 
Yalom, Irvin D.
 


Paieška:

YouTube

Diatribės

Jei galiu, - sako jis, - sau pakenkti, kodėl negaliu daryti sau gera? Be to, jei tai, ką kitam teikiu, vadinasi geradarystėmis, kodėl nėra geradarystė tai, ką teikiu sau? Kodėl, gavęs iš kito, lieku skolingas, o davęs sau, - ne? Kodėl leista būti sau nedėkingam, ar tai mažesnė gėda, negu būti šykščiam, rūsčiam ir žiauriam, abejingam sau?

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 486p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Viskas žūva ten, kur likimas leidžia tiek, kiek pataria pyktis.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 151p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Nieko nėra sunkesnio už kvirčus. Pyktis juos skatina. Nieko nėra pražūtingesnio už karą. Galingųjų pyktis juo prasiveržia.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 139p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
... savojo pykčio belaisvis negali būti pavadintas galingu ir laisvu.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 138p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Niekuomet visa tauta neliepsnojo meile moteriai, niekuomet visa bendruomenė nedėjo vilčių į pinigus ir pelną, garbės troškimas vyrus apima po vieną, pasipūtimas nėra visuotinis blogis. O į pyktį dažnai žengiama vienu pulku: vyrus, moteris, senius, vaikus, didžiūnus ir prastuomenę pagauna vienas jausmas, ir keletu žodžių paragintos minios pralenkia net patį ragintoją.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 135p.)
Balsuoti:
 2.7 (3)
Komentarai (0)
Nė viena aistra taip nesugadina išvaizdos, kaip pyktis: jis išviepia gražiausias burnas, perkreipia ramiausius veidus. Grožis palieka pikčiurnas...

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 131p.)
Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
Niekas niekuomet nenorės nuo smarkaus kirčio priešui netekti rankos ar neįstengti pakilti po smūgio. O juk pyktis yra kaip tik toks ginklas, jį sunku atšaukti.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 131p.)
Balsuoti:
 4.7 (3)
Komentarai (0)
Taigi reikia susilaikyti nuo pykčio, kai įerzintas yra lygus, didesnis arba mažesnis. Kova su lygiu gali baigtis visaip, su didesniu - bus įnirtinga, su mažesniu - žema. Mažo ir vargšo žmogaus savybė yra pulti įkandusį.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 130p.)
Balsuoti:
 3.0 (1)
Komentarai (0)
Kiekvienas turi karaliaus širdį, galvoja, kad tik jam viskas leista, o prieš jį - nieko. Taigi piktus mus daro arba išdidumas, arba aplinkybių nesuvokimas. Ar nuostabu, kad blogi žmonės blogai elgiasi? Ar nauja, kad priešas kenkia, draugas užsipuola, sūnus paslysta, vergas nusideda?

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 127p.)
Balsuoti:
 1.0 (1)
Komentarai (0)
Laikas - geriausias vaistas nuo pykčio. Iš pradžių siek, kad įniršis ne atleistų, o teisingai įvertintų; pirmieji jo priepuoliai esti sunkūs, bet palaukus - liaujasi. nebandyk visą pagiežą pašalinti iškarto, nugalėsi, paskirstęs ją dalimis.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 125p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Surasta: 152