Šeimos samprata apima ir tai – turi ne vien mylėti, bet ir leisti kitiems suprasti, kad yra kas juos sergi. … aš vadinu tai “dvasiniu saugumu” – jausmo, kad tavo šeima sergi tave. Niekas kitas nesuteiks tau šio jausmo. Nei pinigai. Nei šlovė 
Albom, Mitch
 


Paieška:

YouTube

Sielogyda

Maišto prieš likimą paradoksas itin akivaizdus tais atvejais, kai žmogus ima samprotauti, kuo būtų tapęs, turėdamas kitą tėvą; jis pamiršta, kad ne "jis" būtų tapęs kuo nors, kad likimo subjektas būtų visai kitas žmogus, taigi neįmanoma būtų kalbėti apie "jo" likimą. Klausimas apie kito likimo galimybę apskritai prieštaringas ir beprasmis.

(Frankl, Viktor Emil. Sielogyda. Vilnius: Vaga. 2008, 133-134p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Žmogus panašus į skulptorių, kaltu ir kūju apdorojantį beformį akmenį, kad išgautų iš jo vis labiau regimą formą. Skirtumas tik tas, kad apdorojamą medžiagą jam pateikia likimas: kurdamas, išgyvendamas arba kentėdamas žmogus mėgina iš gyvenimo "išgauti" kuo daugiau vertybių, - kūrybinių, išgyvenimo ar nuostatos vertybių.

(Frankl, Viktor Emil. Sielogyda. Vilnius: Vaga. 2008, 125p.)
Balsuoti:
 4.3 (6)
Komentarai (0)
Valios laisvė susiduria su likimu. Būtent likimu vadiname tai, kas iš esmės nepasiduoda žmogaus laisvei, kam žmogus neturi galios ir už ką nėra atsakingas. Vis dėlto nė akimirkos nepamirštame, kad žmogaus laisvė neįmanoma be likimo, nes apskritai gali atsiskleisti tik juo ir per jį.

(Frankl, Viktor Emil. Sielogyda. Vilnius: Vaga. 2008, 136p.)
Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
Žmogus nė akimirkos neišvengia būtinybės rinktis iš galimybių. Jis tik gali apsimesti, "tarsi" neturėtų pasirinkimo ir laisvės apsispręsti. Toks apsimetinėjimas - žmogiškosios tragikomedijos dalis.

(Frankl, Viktor Emil. Sielogyda. Vilnius: Vaga. 2008, 135p.)
Balsuoti:
 3.3 (4)
Komentarai (0)
Žinoma, žmogaus laisvė nereiškia laisvės nuo aplinkybių - biologinių, psichologinių ar socialinių; tai apskritai nėra laisvė nuo ko nors, tai laisvė kam nors, būtent laisvė pasirinkti nuostatą bet kokių aplinkybių atžvilgiu. Žmogus yra tikras žmogus, tik pakilęs į laisvės matmenį.

(Frankl, Viktor Emil. Sielogyda. Vilnius: Vaga. 2008, 26p.)
Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
... pasitvirtina, kad bet koks laimės siekis klaidingas, kad kaip tik perdėtas laimės, malonumo troškimas trukdo patirti laimę ir malonumą. Kitame kontekste jau minėjome, kad iš tikrųjų žmogus siekia ne laimės, kad apskritai jis ieško ne malonumo. Žmogui svarbu ne malonumas savaime, o pagrindas malonumui. Kiek malonumas tampa intencijos turiniu, gal dar ir refleksijos objektu, tiek žmogus išleidžia iš akių pagrindą malonumui, ir atitinkamai malonumas išsprūsta.

(Frankl, Viktor Emil. Sielogyda. Vilnius: Vaga. 2008, 208p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Bet kuris nugyventas "romanas" tebėra nelygstamai didesnis kūrybinis laimėjimas už kieno nors parašytą.

(Frankl, Viktor Emil. Sielogyda. Vilnius: Vaga. 2008, 82p.)
Balsuoti:
 5.0 (5)
Komentarai (0)
...gyvenk taip, tarsi gyventum antrą kartą, o pirmąjį būtum elgęsis taip blogai, kaip dabar ketini.

(Frankl, Viktor Emil. Sielogyda. Vilnius: Vaga. 2008, 124p.)
Balsuoti:
 4.0 (9)
Komentarai (0)
Kančia ir vargas - sudėtinės gyvenimo dalys kaip ir likimas ar mirtis. Neįmanoma jų atskirti nuo gyvenimo, tiesiog nesunaikinant jo prasmės. Atskirti vargą ir mirtį, likimą ir kančią nuo gyvenimo reikštų panaikinti gyvenimo formą, jo pavidalą. Tik likimo smūgių daužomas, kančios iki baltumo įkaitintas gyvenimas įgyja formą ir pavidalą.
Taigi likimas, kurį patiria žmogus, turi prasmę: šį likimą reikia formuoti, kai įmanoma, ir priimti, kai būtina.

(Frankl, Viktor Emil. Sielogyda. Vilnius: Vaga. 2008, 164p.)
Balsuoti:
 4.0 (2)
Komentarai (0)
Pabrėžiant išvaizdos svarbą erotikoje apskritai pervertinamas fizinis "grožis". Kartu nuvertinamas žmogus. Juk ar moters vertinimas kaip "gražios moters" iš tikrųjų neslepia pažeminimo, ar toks vertinimas galiausiai nereiškia, kad iš pasigailėjimo geriau nekalbėti apie kitas vertybes, tarkime, dvasines? Juk primygtinis teigiamas vertinimas santykinai žemesnių vertybių srityje žadina įtarimą, kad nutylimas neigiamas vertinimas aukštesnių vertybių požiūriu.

(Frankl, Viktor Emil. Sielogyda. Vilnius: Vaga. 2008, 191-192p.)
Balsuoti:
 3.3 (4)
Komentarai (0)
Surasta: 66
Ankstesnis   1 2 3 4 5   Sekantis