Juk iš kūrinių didingumo ir grožio
panašiai suvokiamas ir jų Kūrėjas.
(13:5)
 
 


Paieška:

YouTube

Žmogus ieško prasmės

... gyvenimo prasmė nuolat kinta, bet niekad nepaliauja egzistavusi.

(Frankl, Viktor Emil. Žmogus ieško prasmės. Vilnius: Katalikų pasaulio Leidiniai. 2008, 119p.)
Balsuoti:
 4.7 (6)
Komentarai (0)
Gyvenk taip, tarsi gyventum antrąkart, tarsi pirmąkart būtum elgęsis taip neteisingai, kaip ketini pasielgti dabar!

(Frankl, Viktor Emil. Žmogus ieško prasmės. Vilnius: Katalikų pasaulio Leidiniai. 2008, 118p.)
Balsuoti:
 4.4 (9)
Komentarai (0)
O kaip žmogus imasi ieškoti prasmės? Anot Charlote's Bühler: "Visa, ką galime padaryti, - tai patyrinėti žmones, kurie tariasi radę atsakymą į klausimą, kam gi yra gyvenimas, ir palyginti su tais, kurie nerado."

(Frankl, Viktor Emil. Žmogus ieško prasmės. Vilnius: Katalikų pasaulio Leidiniai. 2008, 149p.)
Balsuoti:
 3.2 (5)
Komentarai (0)
... svarbu ne tai, ko mes dar laukiame iš gyvenimo; daug svarbiau yra tai, ko gyvenimas laukia iš mūsų!

(Frankl, Viktor Emil. Žmogus ieško prasmės. Vilnius: Katalikų pasaulio Leidiniai. 2008, 88p.)
Balsuoti:
 4.3 (7)
Komentarai (0)
Žmogišką gerumą galima atrasti kiekviename žmoguje, taigi net ir toje grupėje, kurią visą norėtūsi pasmerkti.

(Frankl, Viktor Emil. Žmogus ieško prasmės. Vilnius: Katalikų pasaulio Leidiniai. 2008, 97p.)
Balsuoti:
 5.0 (5)
Komentarai (0)

Juk žmogus apskritai tegali egzistuoti žvelgdamas į ateitį, taigi sub specie aeternitatis*. Todėl ateities priebėgon jis skuba sunkiausiomis savo būties akimirkomis.

(* sub specie aeternitatis - amžinybės požiūriu [lot.])


(Frankl, Viktor Emil. Žmogus ieško prasmės. Vilnius: Katalikų pasaulio Leidiniai. 2008, 84p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Visą, ką mes atlikome praeityje, ano gyvenimo potyrių pilnatvė - tai mūsų vidinis turtas, kurio niekas ir niekuomet negali atimti. Ne tik mūsų išgyvenimus, mūsų darbus - kiekvieną mūsų kada nors mąstytą didžią mintį, kiekvieną mūsų iškęstą kančią mes išgelbėjom tikrovėn visiems laikams. Tegul visa tai nuejo praeitin - kaip tik praeityje jie išsaugomi amžinybei! Juk būtis praeityje - irgi būties atmaina, galbūt net pati saugiausia.

(Frankl, Viktor Emil. Žmogus ieško prasmės. Vilnius: Katalikų pasaulio Leidiniai. 2008, 94p.)
Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
Surasta: 37
1 2 3 4