Palūkininkai (...) dairosi į kitus ir, radę kur nuolaidesnį, suleidžia jam geluonį – piniginę paskolą – ir, lupdami už paskolintus pinigus palūkanas, kurios daug kartų viršija skolą, veisia valstybėje tranus ir elgetas.
Platonas
 


Paieška:

YouTube
Gerovė
Laimė

Sėkmė
Taupumas
Pinigai Verslas

Turtas

Nepasikliauk pinigais, pasikliauk protu.

(Senovės kinų išmintis. Tūkstantis Li. Vilnius: Gamta. 2005, 84p.)
Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
Kai neturi pinigų, tai ir giminės praeina pro šalį.

(Senovės kinų išmintis. Tūkstantis Li. Vilnius: Gamta. 2005, 48p.)
Balsuoti:
 4.7 (7)
Komentarai (0)
Žmogus – gyva brangenybė, turtas – mirusi.

(Senovės kinų išmintis. Tūkstantis Li. Vilnius: Gamta. 2005, 22p.)
Balsuoti:
 4.0 (5)
Komentarai (0)
Pats brangiausias tarp dangaus ir žemės – žmogus.

(Senovės kinų išmintis. Tūkstantis Li. Vilnius: Gamta. 2005, 22p.)
Balsuoti:
 4.5 (2)
Komentarai (0)
... gėrybes turintys žmonės virsta išdidžiais ir įžūliais, nes be dorybės nelengva likimo teikiamą sėkmę deramai pakelti: jie šito neįstengia ir, jausdamiesi už kitus pranašesni, į juos ima žiūrėti iš aukšto, elgiasi savavališkai. Jie mėgdžioja didį žmogų, būdami į jį visai nepanašūs, bet jiems sekasi mėgdžioti tik tiek, kiek leidžia jų jėgos: elgtis pagal dorybės reikalavimus jie neįstengia, bet niekinti kitus sugeba.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 133p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Priešistoriniai medžiotojai ir žemdirbiai neturėjo progų susiformuoti aistringą turto troškimą ar pavydą turtingiesiems, nes nebuvo privačios nuosavybės, kurios būtų galima įsikibus laikytis, ir nebuvo tokių ryškių ekonominių skirtumų, kad keltų pavydą. Priešingai, jų gyvenimo būdas buvo palankus plėtoti bendradarbiavimui ir taikiai sugyventi. Nebuvo pagrindo susiformuoti norą išnaudoti kitus žmones. Mintis apie kito asmens fizinės ar psichinės energijos pajungimą savo tikslams būtų tiesiog absurdiška visuomenėje, kur ekonomiškai ir socialiai nėra pagrindo išnaudojimui.

(Fromm, Erich. Žmogaus destruktyvumo anatomija, I tomas. Vilnius: Vaga. 2008, 229-230p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Surasta: 106
Ankstesnis   11