Tinkamai sureguliuotas, protingas poilsis yra geriausias mūsų sveikatos, mūsų valios ir mūsų grožio šaltinis. Taigi visuomet reikia eiti savo laiku, anksti ilsėtis ir anksti energingai keltis. Be to, poilsiui reikia atitinkamai pasiruošti. 
Paulauskas, Stasys
 


Paieška:

YouTube
Drąsa
Jėga
Geri darbai
Vadovas
Pareiga
Sėkmė
Pagyrimai
Puikybė

Garbė

Dorybei mirus, ar bėra prasmė
Gyventi garbei? 

(Šekspyras, Viljamas. Otelas. Raštai II. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla. 1961, 166p.)
Balsuoti:
 5.0 (10)
Komentarai (0)
Garbė yra nematoma būtybė;
Dažnai ją turi tie, kur jos neturi. 

(Šekspyras, Viljamas. Otelas. Raštai II. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla. 1961, 108p.)
Balsuoti:
 4.1 (7)
Komentarai (0)
Geras vardas - tuščia, nieko neverta išmonė; dažnai jis visiškai nenupelnytai įgyjamas ir be rimtos priežasties prarandamas; 

(Šekspyras, Viljamas. Otelas. Raštai II. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla. 1961, 63p.)
Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
... žmonės, kurie neturi jokios savigarbos, neišmano, kaip rodyti pagarbą kitiems. 

(Sharma, Robin. Ką tau skyrė likimas. Kaunas: Luceo. 2007, 142p.)
Balsuoti:
 5.0 (10)
Komentarai (0)
Matydamas, kaip svečiai rinkosi pirmąsias vietas prie stalo, jis pasakė jiems palyginimą: „Kai tave pakvies į vestuves, nesisėsk pirmoje vietoje, kad kartais nebūtų pakviesta garbingesnio už tave ir atėjęs tas, kuris tave ir jį kvietė, netartų tau: 'Užleisk jam vietą!' Tuomet tu sugėdintas turėtum sėstis į paskutinę vietą. Kai būsi pakviestas, verčiau eik ir sėskis paskutinėje vietoje, tai atėjęs šeimininkas tau pasakys: 'Bičiuli, pasislink aukščiau!' Tada tau bus garbė prieš visus svečius. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas“.
(14:7-11) 

Balsuoti:
 4.1 (7)
Komentarai (0)
Kas teisins žmogų, kuris save pasmerkia?
Kas gerbs žmogų, kuris save teršia?
(10:29) 

Balsuoti:
 1.0 (1)
Komentarai (0)
... netrokštant garbės gyvenimas paprastesnis. 

(Thiels, Cornelia. Tausokite savo jėgas. Vilnius: Alma littera. 2004, 154p.)
Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
Juk karaliavimas ir mokslingumas niekad
Nesutampa: nes tik savam krašte
Karalių garbina, o mokslininką gi - visur! 

(Višnušarmanas. Pančatantra. Vilnius: Mintis. 1990, 140p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Kur pagarbą per didelę sutiksi,
Be ypatingos ir aiškios priežasties,
Nepasitikėjimą parodyk,
Ilgainiui kurs suteiks tau tikrą džiaugsmą! 

(Višnušarmanas. Pančatantra. Vilnius: Mintis. 1990, 122p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Net ir bekilmis, net kvailys ar niekšas,
Kurs net nežino, kas yra garbė,
Jei tik jisai karaliui patarnauja,
Bus pagerbtas visur ir visados!

 

(Višnušarmanas. Pančatantra. Vilnius: Mintis. 1990, 44p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Surasta: 24
1 2 3