... jei ištirtum savo sielos gelmes ir išmatuotum erdvių aukštumas, išgirstum tik vieną melodiją, ir toje melodijoje akmuo su žvaigžde gieda tobulai sutardamos. 
Gibran, Kahlil
 


Paieška:

YouTube
Geri darbai
Yda
Paprastumas
Pilnatvė
Saviugda Ugdymas

Dorybė

Proto ir meninio išprusimo derinys. Tik šitai
išsaugoja dorybę per visą gyvenimą, jeigu žmogui ji būdinga.

(Platonas. Valstybė. Vilnius: Mintis. 1981, 282p.)
Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
... būdo dorybės įgyjamos tik per ilgą praktiką.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 85p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Dorybė yra dviejų rūšių: proto ir būdo. Proto dorybė dažniausiai kyla ir plėtojasi iš mokslo, todėl jai reikia patyrimo ir laiko; būdo dorybę įgyjame per įprotį (...) išmintį, protinį išprusimą ir supratingumą vadiname proto dorybėmis, o kilniaširdiškumą ir nuosaikumą – būdo dorybėmis.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 84p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Ir priežodis sako: „Teisingumas – tai visos dorybės kartu.“

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 146p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Todėl teisingai jis atrodo didžiai dorovingas žmogus, nes vietoj visų dalykų pasirenka tai, kas gražu ir kilnu. Gali atsitikti, kad jis net kilnius darbus perleis draugui, nes gražu yra draugui suteikti galimybę negu pačiam juos atlikti.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 244p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Surasta: 15
1 2