Budistams meilė kyla aiškiai suvokus, kad šalia gyvena kitas žmogus ir reikia gerbti jo teisę būti laimingu. Tačiau tas jausmas yra apvalytas nuo asmeniškumų, atsietas nuo konkrečios asmenybės. 
Dalai Lama XIV
 


Paieška:

YouTube
Egzistencializmas Hedonizmas Išmintis  

Filosofija

Ir danguje, Horacijau, ir žemėj
Daugiau dalykų paslėpta yra,
Negu sapnuoja jūsų išmintis. 

(Šekspyras, Viljamas. Hamletas. Raštai I. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla. 1961, 213p.)
Balsuoti:
 4.1 (14)
Komentarai (0)
Juoktis iš filosofijos, - reiškia tikrai filosofuoti.  

(Paskalis, Blezas. Mintys. Vilnius: Aidai. 1997, 14p.)
Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
Šiandien esama filosofijos profesorių, bet ne filosofų. Tačiau nuostabu mokyti, jei kartą buvo nuostabu gyventi. Būti filosofu - tai ne vien subtiliai galvoti ir netgi įkurti mokyklą, bet taip mylėti išmintį, kad gyventum pagal jos reikalavimus - paprastai, nepriklausomai, didžiadvasiškai ir atsakingai. Tatai reiškia ne tik teoriškai, bet ir praktiškai spręsti kai kurias gyvenimo problemas. 

Balsuoti:
 3.8 (4)
Komentarai (0)
... filosofavimas yra "egzistencijos nušvietimas", duodąs "būties tikrumą". Filosofija, būdama intesyviausias ir gryniausias mąstymas, savaime virsta pačiu tikriausiu mūsų būties statymu, pačia pagrindine mūsų buvimo funkcija. Todėl ji nėra nei specialybė, nei šalutinis žmogui dalykas. Ji priklauso prie žmogaus prigimties. Žmogus filosofuoja visados ir visur, nes visur ir visados jam rūpi būti. 

(Maceina, Antanas. Jobo drama. Vilnius: Vyturys. 1997, 77p.)
Balsuoti:
 4.3 (3)
Komentarai (0)
Kaip geriausia religija yra ta, kuri pripažįsta visų religijų tiesą, taip geriausia filosofija yra ta, kuri pripažįsta visų filosofijų tiesą ir kiekvienai iš jų skiria atitinkamą vietą. 

(Aurobindo, Šri. Dievo valanda. Kaunas: Kalendorius. 2005, 53p.)
Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
Tiek didžios kančios, tiek ir didūs džiaugsmai gali tapti samprotavimų pradžia. Viskas prasideda nuo jų. Tačiau neįmanoma įgyti šių jausmų ir išlaikyti juos visą laiką taip samprotaujant. 

(Kamiu, Albertas. Maištaujantis žmogus. Vilnius: Kronta. 2006, 16p.)
Balsuoti:
 4.2 (5)
Komentarai (0)
Mano nuomone, niekas mirtingiesiems nepadarė tiek bloga, kaip tie, kurie išmoko filosofijos kaip kokio parsiduodančio amato, kurie gyvena kitaip, negu moko. 

(Seneca, Lucius Annaeus. Laiškai Lucilijui. Vilnius: Tyto alba. 2007, 437p.)
Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
... polėkis atlėgsta, ir filosofija virsta filologija. 

(Seneca, Lucius Annaeus. Laiškai Lucilijui. Vilnius: Tyto alba. 2007, 433p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Išmintis yra prieinamesnis dalykas, nes paprastesnis. Geroms mintims pakanka perskaityti nedaug. Bet mes ir filosofiją išpučiame, kaip ir visa kita, perkraudami nereikalingais samprotavimais. Moksle, kaip ir kitur, vargstame dėl nesantūrumo, mokomės ne gyvenimui, o mokyklai.  

(Seneca, Lucius Annaeus. Laiškai Lucilijui. Vilnius: Tyto alba. 2007, 425p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Dauguma didžiųjų autorių sako, jog filosofija turi tris dalis: dorovės, gamtos ir protavimo būdo. Pirmoji tobulina sielą; antroji tyrinėja visų daiktų esmę; trečioji atskleidžia teiginių savybes, sandarą, įrodymų rūšis, kad vietoj tiesos neįsėlintų melas. 

(Seneca, Lucius Annaeus. Laiškai Lucilijui. Vilnius: Tyto alba. 2007, 313-314p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Surasta: 29
1 2 3