Kas stato savo širdyje altorius prietarams, tas gimęs lankstytis stabams, o ne dorybei suvokti. 
Mettrie, Julien Offray de La
 


Paieška:

YouTube
Gerovė
Laimė

Sėkmė
Taupumas
Pinigai Verslas

Turtas

Jūsų didžiausias turtas yra jūsų savigarba. Sergėkite ją visom savo jėgom. 

(Og Mandino. Kerėtojo dovana. Kaunas: Gardenija. 1999, 99p.)
Balsuoti:
 4.8 (4)
Komentarai (0)
Ryžtingumas - nenykstantis turtas, o auksas -
Netvarus ir išnyks be žymės. 

(Thiruvalluvar. Tirukuralas. Senovės rytų poezija. Vilnius: Vaga. 1991, 499p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Tik ryžtingi būna tikrai turtingi;
Be ryžto ir turtai našta. 

(Thiruvalluvar. Tirukuralas. Senovės rytų poezija. Vilnius: Vaga. 1991, 499p.)
Balsuoti:
 4.0 (1)
Komentarai (0)
Ir turtas kvailiams didesnių daug nelaimių,
Nei skurdas išminčiams, užtrauks. 

(Thiruvalluvar. Tirukuralas. Senovės rytų poezija. Vilnius: Vaga. 1991, 489p.)
Balsuoti:
 4.5 (2)
Komentarai (0)
Išmintis - tikrasis, nenykstantis turtas,
O lobiai visi - laikini. 

(Thiruvalluvar. Tirukuralas. Senovės rytų poezija. Vilnius: Vaga. 1991, 488p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Kas purtos, kai svečias paprašo pastogės,
Tas skurdžius gėrybių gausoj. 

(Thiruvalluvar. Tirukuralas. Senovės rytų poezija. Vilnius: Vaga. 1991, 481p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Juk turėti iš prigimties tiek, kad galėtum patogiai gyventi vienas, be šeimos, visai nepriklausomas, t. y. be privalomo darbo yra neįkainojama vertybė, nes turtas - tai garantas, sauga nuo žmogaus gyvenimui būdingų ir negandų, išsivadavimas iš visuotinio jungo, tos natūralios žemės vaiko dalios. Tik tokio palankaus likimo atveju esi gimęs laisvas, tik tokiomis aplinkybėmis iš tikrųjų esi sui juris, savo laiko ir jėgų šeimininkas, galįs kiekvieną rytą pasakyti: "Ši diena yra mano." ... Tačiau didžiausią vertę paveldėtas turtas įgyja tada, kai jis atitenka tam, kuris apdovanotas aukštesnėmis dvasios galiomis ir siekia tikslų, neturinčių nieko bendra su turtėjimu: savo skolą jis atlygins žmonijai šimteriopai darydamas ir kurdamas tai, ko niekas kitas neįstangia ir kas visiems išeina į naudą ar net teikia garbę. 

(Šopenhaueris, Artūras. Gyvenimo išminties aforizmai. Vilnius: Tyto alba. 2007, 58p.)
Balsuoti:
 5.0 (5)
Komentarai (0)
... nusistebėjimą ir neapykantą kelia tų žmonių neprotingumas, kurie vos ne dievišką pagarbą rodo turtuoliams, kuriems nieko neskolingi ir nuo kurių visai nepriklauso, tiktai dėl tų turtingumo, nors ir žino, jog šitie turtuoliai yra tokie godūs ir šykštūs,kad galima tikrų tikriausiai tikėti, jog iš tos pinigų krūvos niekam niekada nenuriedės nė skatikas, kol jie bus gyvi. 

(More, Thomas. Utopija. Vilnius: Vaga. 2010, 139p.)
Balsuoti:
 1.0 (1)
Komentarai (0)
Už atliekamus turtus galima įsigyti tik nereikalingų dalykų. Tačiau už pinigus neįsigysi to, kas būtina sielai. 

Balsuoti:
 3.7 (9)
Komentarai (0)
... laikantis neteisingo požiūrio į materialinę nuosavybę, atsiranda besaikis prisirišimas prie turto: namo, ūkio, kitų daiktų. Jis gali užgožti pasitenkinimo jausmą. Jei taip atsitinka, žmogus nuolatos jaučiasi nelaimingas, nes nori vis daugiau ir daugiau. Galima sakyti, jis kankinasi tarsi tikras skurdžius, nes skurdas kamuoja tuomet, kai ko nors nori ir negauni. Taigi, net ir apsikrovęs brangiais daiktais, varganos dvasios žmogus kentės amžiną nepriteklių. 

(Dalai Lama XIV. Užuojautos galia. Vilnius: Dharma. 2001, 17p.)
Balsuoti:
 4.4 (8)
Komentarai (0)
Surasta: 106
Ankstesnis   1 2 3 4 5   Sekantis