... kvaila esą prikišti kokią ydą, kurios išvengti jis negalėjęs. 
More, Thomas
 


Paieška:

YouTube

BIBLIJA. Senasis Testamentas. Jobo knyga

Įsipainiojusiems į grandines
ir skausmo pinklių pagautiems
jis parodo, ką jie buvo padarę –
jų kaltes, – kad jie buvo įžūliai pasielgę.
Atveria ausis jų rūsčiam žodžiui,
įsako jiems gręžtis nuo pikto.
Jeigu paklauso ir jam tarnauja,
savo dienas jie užbaigia gerovėje
ir metus savo baigia laimingi.
Bet jeigu nepaklauso, jie žūva nuo kalavijo – miršta, nes nesuvokia.
(36:8-12) 

Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
[Dievas klausia Jobo ar jis gali jam prilygti...]
Argi žinai dangaus skliauto įstatus, ar gali padaryti, kad jie valdytų žemę?
(38:33)

Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)

Pasižiūrėk į dangų ir pamatyk!
Pastebėk, kaip aukščiau už tave yra debesys!
Jeigu nusidedi, ką jam pakenki?
Net jeigu tavo kalčių ir daug, kaip jį paveiki?
Jeigu esi teisus, ką jam duodi, ką jis gauna iš tavo rankos?
(35:5-7)

 


Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Surasta: 13
1 2