Cezaris Markas Aurelijus Antoninas Augustas
121 m. Romoje – 180 m. Vindibonoje (dab. Viena)

Vėlyvojo stoicizmo atstivas. Tikrasis vardas – Markas Anijus Katilijus Severas, po vedybų pasivadino Marku Anijumi Veru. Tapęs imperatoriumi, pasivadino Marku Aurelijumi Antoninu. Jis buvo vienintelis Marko Anijaus Vero ir Domicijos Liucilos sūnus. Jo vienintelė artima giminaitė buvo dviem metais jaunesnė sesuo Anija Kornificija Faustina. Domicija Liucila buvo kilusi iš turtingos konsulo rango šeimos. Marko Aurelijaus tėvas buvo kilęs iš Ispanijos, buvo pretoriumi ir mirė kai sūnui buvo trys metai. Markas Aurelijus pamini, kad iš jo išmoko "vyriškumo be puikybės".

Susijusios nuorodos:


© 2007 www.citatos.tinkle.lt   © 2008 www.citatos.com .Visos teisės saugomos.
El. paštas: zinios@inbox.lt