Nes kas yra blogis - argi ne gėris, alkio ir troškulio kamuojamas? 
Gibran, Kahlil
 


Paieška:

YouTube
Darbas
Frustracija
Išsekimas
Kliūtys
Prigimtis
Saviugda
Valia

Tinginystė

Kadangi ... aš nedirbau jokio mano jėgas atitinkančio darbo, tai, žinoma, įsivariau hipochondriją. 

(Maimonas Saliamonas. Gyvenimo istorija. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. 2004, 280p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Niekas taip labai neragina kitų, kaip tinginiai; prisitinginiavę ligi soties, jie būtinai nori visiems pasirodyti uolūs.  

(Larošfuko, Fransua de. Mintys. Vilnius: Vaga. 1968, 116p.)
Balsuoti:
 3.3 (3)
Komentarai (0)
Dykūnui geriau valgyt neduok, o leisk pagražbyliauti. Mokėjimu apjuodinti kitus niekas su juo nesusilygins. Jis visada ras, kaip pateisinti savo tuščią buvimą. 

(Vinčis, Leonardas Da. Pasakos, legendos, alegorijos. Vilnius: Vyturys. 1986, 38p.)
Balsuoti:
 4.2 (5)
Komentarai (0)
Pastangos atneša išmintį ir tyrumą; tingumas gimdo tamsumą ir žadina juslingumą ... Nešvarus žmogus visuomet tingus, tai tas, kuris mėgsta pasėdėti prie krosnies, atsidrėbti saulės atokaitoje, kuris ilsisi nepavargęs. Jei nori išvengti nešvaros ir ydų, dirbk atsidėjęs, nors tektų kuopti arklides. Prigimtį sunku įveikti, bet ji turi būti įveikta. 

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Tinginys - pats sau kliuvinys. 

(Seneca, Lucius Annaeus. Laiškai Lucilijui. Vilnius: Tyto alba. 2007, 353p.)
Balsuoti:
 5.0 (5)
Komentarai (0)
Pagalvokime dar apie savo polinkį atidėlioti reikalus vėlesniam laikui, - juk iš tiesų tai tik apsimetęs tingėjimas. 

(A.A.W.S. Dvylika žingsnių ir dvylika tradicijų. Vilnius: Lietuvos AA tarnyba. 2007, 67p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Tinginys yra kaip mėšlo luitas;
kas jį pakelia, nusiplauna rankas.
(22:2) 

Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
... dykinėjimas žlugdo ir neša skaudų neturtą, nes dykinėjimas yra bado motina.
(4:13) 

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
„Truputį pamiegoti, truputį pasnausti,
truputį rankas sudėjus pailsėti“ –
ir neturtas užpuls tave kaip plėšikas
bei skurdas – kaip ginkluotas karys.
(24:33-34)  

Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Sėjos metu tinginys nearia;
pjūčiai atėjus, jis ieško, bet nieko neranda.
(20:4)  

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Surasta: 15
1 2