Vadinasi, gyvenimo laimės pamatą sudaro tai, kuo pats žmogus yra
Šopenhaueris, Artūras
 


Paieška:

YouTube

Malda

Visi puikiai mokame skleisti dvasinę miglą, kuri uždengia mūsų žvilgsnį, bet jeigu paieškosime įrodymų ir juos ištirsime, labai aiškiai pamatysime, kas negerai - draugystė, nesumokėta skola ar netinkamas nusistatymas. Nėra prasmės melstis, jei negyvename, kaip Dievo vaikai.  

Balsuoti:
 2.3 (3)
Komentarai (0)
Meldžiantis geriau širdis be žodžių negu žodžiai be širdies. 

(Gandhi, Mahatma. Kelias Dievo link. Vilnius: Dialogo kultūros institutas. 2003, 72p.)
Balsuoti:
 5.0 (6)
Komentarai (0)
Dainuojant negalvojama apie tai, ar dainavimas naudingas, ar ne, o tik dainuojama. Taip reikia ir melstis. 

(Hesė, Hermanas. Narcizas ir Auksaburnis. Vilnius: Alma littera. 1997, 276p.)
Balsuoti:
 5.0 (5)
Komentarai (0)
[Malda]
Viešpatie, padaryk taip, kad aš būčiau Tavo taikos ir ramybės pasiuntinys, kad neščiau meilę ten, kur gyvuoja neapykanta; atlaidumą ten, kur vyrauja blogis; vienybę ten, kur yra nesantaika; tikėjimą ten, kur tebėra abejonių; tiesą ten, kur viešpatauja melas; viltį ten, kur yra neviltis; džiaugsmą ten, kur yra liūdesys; šviesą ten, kur yra tamsa. Viešpatie, padaryk, kad nebūčiau guodžiamas, bet guosčiau kitus; kad suprasčiau, o ne tikėčiausi supratimo; kad mylėčiau, o ne būčiau mylimas. Nes tik atiduodami patys gauname. Kitiems atleisdami, gauname atleidimą. Mirdami gimstame Amžinam gyvenimui. 

(A.A.W.S. Dvylika žingsnių ir dvylika tradicijų. Vilnius: Lietuvos AA tarnyba. 2007, 96p.)
Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (1)
Iš maldos paprastai šaiposi tie, kurie niekada nebandė melstis. 

(A.A.W.S. Dvylika žingsnių ir dvylika tradicijų. Vilnius: Lietuvos AA tarnyba. 2007, 94p.)
Balsuoti:
 4.8 (4)
Komentarai (0)
Visa, ko tikėdami melsite, – gausite.
(21:22) 

Balsuoti:
 4.2 (14)
Komentarai (0)
Ir dar sakau jums: jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų.
(18:19-20) 

Balsuoti:
 4.6 (8)
Komentarai (0)
Prašykite, ir jums bus duota, ieškokite, ir rasite, belskite, ir bus jums atidaryta.
(7:7) 

Balsuoti:
 4.7 (11)
Komentarai (0)
Kai meldžiatės, nebūkite tokie, kaip veidmainiai, kurie mėgsta melstis stovėdami sinagogose ir aikštėse, kad būtų žmonių matomi. Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė užmokestį. Kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melskis savo Tėvui, esančiam slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins.
Melsdamiesi nedaugiažodžiaukite kaip pagonys; jie tariasi būsią išklausyti dėl žodžių gausumo.
(6:5-7) 

Balsuoti:
 4.9 (10)
Komentarai (0)
Argi tai įmanoma pasaulyje, valdomame gamtos dėsnių, kad kažkoks didis protas, duodamas ėriukui arba mului, arba paukščiui, arba žmogui instinktą šauktis pagalbos, nenumatė, jog šūksnį privalo išgirsti kokia nors aukštesnė jėga, turinti galimybę atsakyti? 

(Og Mandino. Didysis pasaulio prekiautojas. Kaunas: Gardenija. 1997, 102p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Surasta: 11
1 2