... visi geismų sukelti dalykai semiami iš giliai ir tučtuojau dingsta; nesvarbu, kiek pilsi, kiauras maišas vis tiek bus kiauras.
Seneca, Lucius Annaeus
 


Traktatas apie žmogiškojo pažinimo principus

... žmogaus protas yra baigtinis, todėl nenuostabu, kad, aiškindamas begalinius dalykus, jis įsivelia į absurdiškus prieštaravimus, iš kurių negali išsivaduoti, nes begalybė dėl savo prigimties negali būti suprasta to, kas baigtina. 

Balsuoti:
 5.0 (5)
Komentarai (0)