Norėti gali kiekvienas, net ir silpnuolis, bet ką nors vertinga pasiekti galima tiktai tvirta valia ir ryžtingu siekimu.
Marden, Orison Swett
 


Būtis Gyvenimo prasmė Gyvybė Žmogus  

Gyvenimas

... pats gyvenimas yra vertingas ir malonus – kad taip yra, rodo tai, jog visi trokšta gyventi, ypač dorovingieji ir laimingieji, nes jiems gyvenimas labiausiai iš visų dalykų yra vertas, kad jį pasirinktum, o jų gyvenimo tėkmė yra laimingiausia...

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 246p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Kad ir kiek džiaugsmo teiktų gyvenimas, jis podraug sklidinas neišvengiamų tragedijų. Net jei žmogaus neslegia konkreti kančia, lieka senatvė, ligos ir mirtis, kalbant dar bendriau, niekas neišraus iš žmogaus gyvenimo to fakto, kad individas yra ribotas ir izoliuotas, - kad visa, ką jis supranta, pasiekia ar kuo džiaugiasi, yra ribota, kad jis izoliuotas, nes yra nepakartojama esybė, egzistuojanti skyrium nuo gyvenančių greta ir nuo jį supančios gamtos. Iš tiesų būtent šį individo ribotumą ir izoliaciją mėgina įveikti daugelis kultūrinių užmaršties ir išsilaisvinimo siekiančių krypčių. Skausmingiausiai ir gražiausiai šį išsilaisvinimo ilgesį aprašo Upanišados. Čia kuriamas upių vaizdas, kurios teka, ir, įsiliejusios į vandenyną, praranda vardą bei savo pavidalą. Ištirpdydamas savąjį „aš“ kame nors didesniame, tapdamas didesnės esybės dalimi, individas tam tikru mastu įveikia savo apribojimus; kaip parašyta Upanišadose: „Išnykdami nieke, tampame visatos kūrybinio principo dalimi“. Regis, tai ir yra didžioji paguoda ir palaima, kurią žmonėms teikia religija; prarasdami save, jie gali atsidurti vienovėje su Dievu ar gamta. Tokio pat pasitenkinimo galima pasiekti atsidavus didžiajam reikalui: palenkdami savąjį „aš“ tam tikram tikslui, mes išgyvename vienovę su didesne visuma.

(Horney, Karen. Neurotiška mūsų laikų asmenybė. Vilnius: Apostrofa. 2008, 261p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Visas žmogaus gyvenimas - tarsi abitūros egzaminas: ne tiek svarbu užbaigti darbą, kiek jį kokybiškai atlikti. Moksleivis turi būti pasirengęs, kad skambutis paskelbs skirto laiko pabaigą, - ir gyvenime kiekvieną akimirką turi būti pasirengęs tam, kad tave gali "atšaukti".

(Frankl, Viktor Emil. Sielogyda. Vilnius: Vaga. 2008, 126p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Gyvenimas reikalauja, kad žmogus būtų gana lankstus, sugebėtų prisitaikyti prie jo teikiamų šansų.

(Frankl, Viktor Emil. Sielogyda. Vilnius: Vaga. 2008, 97p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
... svarbu ne tai, ko mes dar laukiame iš gyvenimo; daug svarbiau yra tai, ko gyvenimas laukia iš mūsų!

(Frankl, Viktor Emil. Žmogus ieško prasmės. Vilnius: Katalikų pasaulio Leidiniai. 2008, 88p.)
Balsuoti:
 4.3 (7)
Komentarai (0)
Muzikai pasibaigus suklykiau Džiulianui Kasliui, kuris irgi buvo apkerėtas:
- O Dieve - gyvenimas! Kas pajėgia suprasti vieną vienintelę jo minutę!
- Net nesistenkite, - patarė jis. - Apsimeskite, kad suprantate ir gana.

(Vonegutas, Kurtas. Katės lopšys. Vilnius: Vaga. 1996, 164p.)
Balsuoti:
 4.5 (6)
Komentarai (0)
Spręsti apie žmogaus gyvenimo prasmę neįmanoma iš jo trukmės. Juk skaitomą biografiją irgi vertiname ne pagal jos "ilgį", knygos puslapių skaičių, o pagal turiningumą.

(Frankl, Viktor Emil. Sielogyda. Vilnius: Vaga. 2008, 125p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Į savo gyvenimo planą turėtume žiūrėti taip, kaip didelis menininkas žiūri į savo svarbiausiąjį kūrinį: kaip į geriausią savo jėgų ir minčių atvaizdą.

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Gyvenimas yra ne kas kita, kaip gladiatorių mokykla: su tais pačiais ir kartu geriama, ir kaunamasi.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 106p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Surasta: 89
Ankstesnis   6 7 8 9