Kiekviena visuomenė turi savo narkotikus.
Gossop, Michael
 


Paieška:

YouTube

Višnušarmanas

Kaip tvyro pastatas vien ant tvirtų pastolių,
Taip ir dori, ištikimi ir nepaperkami
Valdovo patarėjai laikokaralystę
...
Juk patarėjų protas reiškiasi tada, kai stengias jie
Suderinti tai, kas, rodos jau suskilę.
Ir gydytojų išmintis suspindi tik tada, kai gydo jie ligonį.
 

(Višnušarmanas. Pančatantra. Vilnius: Mintis. 1990, 40p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Vertybės reiškiasi aiškėjant jų savybėms. 

(Višnušarmanas. Pančatantra. Vilnius: Mintis. 1990, 32p.)
Balsuoti:
 4.5 (2)
Komentarai (0)
Ir išvaizda, ir mostai, elgesys ir žodžiai,
Ir veido atmainos vidinę mintį rodo. 

(Višnušarmanas. Pančatantra. Vilnius: Mintis. 1990, 26p.)
Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
Tik ten naudot teisingą žodį reikia,
Kur ištartas jis duoda gerą vaisių.
Jį bus sunku ištrint ar sugrąžinti,
Kaip ir dažus iš audinio išimti. 

(Višnušarmanas. Pančatantra. Vilnius: Mintis. 1990, 24p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Jei kišasi žmogus į reikalą ne savo,
Jis žūsta kaip beždžionė, pleištą traukdama! 

(Višnušarmanas. Pančatantra. Vilnius: Mintis. 1990, 22p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Paliktą likimo valiai pats likimas saugoja,
O visų prižiūrimas, likimui smogiant žūsta.
Miške gyvuoja paliktas beglobis,
O ir namie sunyksta tas, kurį globoja. 

(Višnušarmanas. Pančatantra. Vilnius: Mintis. 1990, 22p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
O turtas žmonių įsigyjamas šešiais būdais: elgetavimu, tarnavimu valdovui, žemdirbyste, mokslu, verslu, prekyba. O iš visų šių būdų turto įsigijimas pirkliavimu yra nepralenkiamas. 

(Višnušarmanas. Pančatantra. Vilnius: Mintis. 1990, 20p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Kas turi pinigų, tas turi ir bičiulių.
Kas turi pinigų, tą giminaičiai myli.
Kas turi pinigų, tas laikomas žmogum pasauly.
Kas turi pinigų, tasai yra protingas. 

(Višnušarmanas. Pančatantra. Vilnius: Mintis. 1990, 19p.)
Balsuoti:
 4.0 (2)
Komentarai (0)
Geriau sūnus negyvas gimtų,
nei kvailys, numirėlis gyvasis!
Kadangi tai nedaug suteiks mums skausmo,
O kvaiša drasko širdį gyvą! 

(Višnušarmanas. Pančatantra. Vilnius: Mintis. 1990, 13p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Surasta: 89
Ankstesnis   6 7 8 9