Kažkokiame savo sielos kamputyje kiekvienas puikiausiai žino, kad nors savižudybė ir yra išeitis, vis dėlto ji tėra tik menkas ir neteisėtas atsarginis išėjimas, kad iš esmės daug kilniau ir gražiau, kai tave nugali ir patiesia pats gyvenimas, o ne tavo paties ranka. 
Hesė, Hermanas
 


Atsiminimai, vizijos, apmąstymai

Tiesa, šiandieninė politinė padėtis, o taip pat baisūs, netgi demoniški mokslo laimėjimai mums kelia slaptą šiurpą ir neaiškias nuojautas, tačiau mes nežinome ką daryti, ir tik labai mažai kas padaro išvadą, kad šį kartą pavojuje atsidūrė seniai pamiršta žmogaus siela. 

(Jung, Carl Gustav. Atsiminimai, vizijos, apmąstymai. Vilnius: Margi Raštai. 2010, 454p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Dievo paveikslas, psichologijos požiūriu, yra sielos gelmių iliustracija ... 

(Jung, Carl Gustav. Atsiminimai, vizijos, apmąstymai. Vilnius: Margi Raštai. 2010, 456p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Susidūrimą, kuris iš pradžių yra grynai asmeninės prigimties, netrukus lydi įžvalga, kad subjektyvus konfliktas tėra pasaulio priešybių konflikto dalis. Mūsų psichė atitinka pasaulio struktūrą, ir tai, kas vyksta dideliu mastu, atsikartoja ir mažiausioje bei subjektyviausioje sielos dalyje. 

(Jung, Carl Gustav. Atsiminimai, vizijos, apmąstymai. Vilnius: Margi Raštai. 2010, 457p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Beprasmybė trukdo pasireikšti gyvenimo visumai, todėl ją galime laikyti liga. Prasmė įgalina iškęsti daug ką, galbūt viską.  

(Jung, Carl Gustav. Atsiminimai, vizijos, apmąstymai. Vilnius: Margi Raštai. 2010, 463p.)
Balsuoti:
 4.5 (12)
Komentarai (0)
Nėra geresnės priemonės apsaugoti individą nuo pavojaus susilieti su kitais, kaip pavesti jam kokią nors paslaptį, kurią jis norėtų arba privalėtų saugoti. 

(Jung, Carl Gustav. Atsiminimai, vizijos, apmąstymai. Vilnius: Margi Raštai. 2010, 465p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Kadangi archetipai priklauso instinktams, jie turi šiems būdingą dinamišką prigimtį ir todėl pasižymi specifine energija, kuri paskatina arba prievarta išgauna tam tikrus elgesio būdus arba impulsus, t.y. tam tikromis aplinkybėmis archetipai pasižymi jėga, kuri tarsi užvaldo ar apsėda žmogų. Vadinasi, jų suvokimas kaip daimonia visiškai atitinka jų prigimtį. 

(Jung, Carl Gustav. Atsiminimai, vizijos, apmąstymai. Vilnius: Margi Raštai. 2010, 472p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Mes tampame vieniši ne tada, kai nebeturime artimųjų žmonių, o tada, kai negalime su jais pasidalyti dalykais, kurie mums atrodo svarbūs, arba kai laikomės kitiems nepriimtino požiūrio. 

(Jung, Carl Gustav. Atsiminimai, vizijos, apmąstymai. Vilnius: Margi Raštai. 2010, 483p.)
Balsuoti:
 4.8 (15)
Komentarai (0)
Aš sužinojau daug nuostabių dalykų iš kitų, ir esu pasiekęs daug daugiau, nei iš savęs tikėjausi. Ties sakant, negaliu susidaryti galutinės nuomonės šiuo klausimu, nes gyvenimas ir žmogus, kaip reiškiniai, yra per daug neaprėpiami. Kuo senesnis darausi, tuo blogiau save pažįstu ir tuo mažiau apie save žinau. 

(Jung, Carl Gustav. Atsiminimai, vizijos, apmąstymai. Vilnius: Margi Raštai. 2010, 486p.)
Balsuoti:
 3.4 (7)
Komentarai (0)
Pasaulis, kuriame gimėme yra žiaurus ir negailestingas, bet kartu ir dieviškai gražus. Tai, kieno dominavimu žmogus labiau tiki - beprasmybės ar prasmės, priklauso nuo jo temperamento. Jei beprasmybė absoliučiai viešpatautų, gyvenimo prasmingumas vis labiau nyktų mums kaskart tobulėjant. Tačiau taip nėra - bent jau man taip atrodo. matyt, kaip ir visais metafiziniais klausimais, abu teiginiai yra teisingi - gyvenimas yra prasmingas ir kartu beprasmis, arba, kitaip tariant, jis turi prasmę, ir beprasmybę. Drįstu viltis, kad prasmė galų gale įsivyraus ir nugalės. 

(Jung, Carl Gustav. Atsiminimai, vizijos, apmąstymai. Vilnius: Margi Raštai. 2010, 487p.)
Balsuoti:
 4.5 (6)
Komentarai (0)
Surasta: 69
Ankstesnis   6 7