Per didelis džiaugsmas pagimdo liūdesį.
Senovės kinų išmintis
 


Socialinė psichologija

Rasti savo meilės priežastis yra lengviau galvojant ne apie mylimą žmogų, o pagalvojus apie žmones, kurių mylėti niekuomet negalėtume. 

(Legkauskas, Visvaldas. Socialinė psichologija. Vilnius: Vaga. 2012, 297p.)
Balsuoti:
 4.4 (11)
Komentarai (0)
Agresija yra siekimas pakenkti kitam žmogui. Toks siekimas gali pasireikšti aktyviais veiksmais arba neveiklumu. Ryškiausi agresyvaus veiksmo pavyzdžiai yra žmogžudystė ir fizinis smurtas. tačiau agresyvaus veiksmo pavyzdžiai yra ir vagystė, grasinimai, patyčios, priekabiavimas, šmeižtas, atsisakymas grąžinti skolą, žmogaus ignoravimas, atsisakymas suteikti būtiną pagalbą ir pan. Agresyviais laikomi bet kokie veiksmai, kurių žalą gali numatyti veikėjas, atsižvelgiant į tai, ar žala būtų fizinė, psichologinė ar materialinė.
Agresija gali būti sąmoninga ir pasąmoninga.  

(Legkauskas, Visvaldas. Socialinė psichologija. Vilnius: Vaga. 2012, 303p.)
Balsuoti:
 1.0 (2)
Komentarai (0)
... žmonės, kurie vaikystėje buvo tėvų mušami, yra labiau linkę mušti savo vaikus, nei tie, kurių vaikystėje tėvai nemušė. 

(Legkauskas, Visvaldas. Socialinė psichologija. Vilnius: Vaga. 2012, 305p.)
Balsuoti:
 4.0 (2)
Komentarai (0)
Agresyvus elgesys atrodys mažiau smerktinas, jei nebus suvokiama jo padaryta žala kitam žmogui. Tam puikiai pasitarnauja žalingų elgesio pasekmių sumenkinimas arba net visiškas neigimas. 

(Legkauskas, Visvaldas. Socialinė psichologija. Vilnius: Vaga. 2012, 311-312p.)
Balsuoti:
 3.5 (2)
Komentarai (0)
... normų formavimosi teorija (J. C. Turner ir L. M. Kilian, 1972) teigia ... - agresyvų elgesį lemia normos, o ne jų nebuvimas ... Tyrimai rodo, kad ... būdami anonimiški žmonės elgiasi agresyviau, tačiau ypač agresyviai jie elgiasi tuomet, kai agresyvus elgesys atitinka grupės normas ir mažiau agresyviai - kai agresyvus elgesys neatitinka normų (L. Mann, J. W. Newton ir J. M. Innes, 1982). 

(Legkauskas, Visvaldas. Socialinė psichologija. Vilnius: Vaga. 2012, 312-313p.)
Balsuoti:
 2.0 (1)
Komentarai (0)
Norint, kad būtų įmanomas efektyvus bendrarabiavimas grupėje, jos nariai turi būti tam pakankamai motyvuoti, bendras tikslas jiems turi būti svarbesnis nei bet kokie individualūs tikslai, kurie galėtų trukdyti pasiekti bendrą tikslą. 

(Legkauskas, Visvaldas. Socialinė psichologija. Vilnius: Vaga. 2012, 334-335p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Be to, žmonės yra linkę labiau stengtis ir intensyviau dirbti, jei mano,kad kiti grupės nariai elgiasi taip pat. 

(Legkauskas, Visvaldas. Socialinė psichologija. Vilnius: Vaga. 2012, 345p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Eltono Mayo (1946) eksperimentų rezultatai parodė, kad grupės nariams rodomas dėmesys ir narystės grupėje prestižas daro teigiamą įtaką grupės narių produktyvumui. Tai dar vadinama Hawthorno efektu. 

(Legkauskas, Visvaldas. Socialinė psichologija. Vilnius: Vaga. 2012, 345-346p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Grupės nario produktyvumui įtaką daro ir jo subjektyviai suvokiama įnašo svarba bendram grupės rezultatui. Juo mažiau svarbus bendram grupės rezultatui yra atskiro nario įnašas, juo mažiau stengtis bus linkęs toks narys. 

(Legkauskas, Visvaldas. Socialinė psichologija. Vilnius: Vaga. 2012, 346-347p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Grupės lyderis yra žmogus, kuris grupės veiksmams daro didesnę įtaką nei kiti jos nariai. Lyderis, kurio įtaka grupei remiasi jo užimamomis formaliomis pareigomis grupėje, vadinamas formaliu lyderiu ... neturint formalios valdžios įtakos pagrindas gali būti išskirtinės asmeninės savybės ir sugebėjimai. Toks lyderis vadinamas neformaliu. Grupei visuomet yra geriau kai jos formalus ir neformalus lyderis yra tas pats žmogus. 

(Legkauskas, Visvaldas. Socialinė psichologija. Vilnius: Vaga. 2012, 350p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Surasta: 76