Kiek tik tau įmanoma,
stenkis suprasti savo kaimynus
ir bendrauk su išmintingaisiais.
(9:14) 
 


Lankomiausios citatos

Lankomiausios citatos

„Pedagoginis metodas“
Mokytojas dėdavosi sužinąs kažką naujo iš savo mokinio atsakymų. Jį paklausė: – Argi žmonės, tokie kaip jis, gali tave ko nors išmokyti>
Jis atsakė:
– Be abejo, aš tą dalyką išmanau geriau, negu jis. Bet aš noriu, kad jis patirtų malonumą mokyti kitus, ir šitaip skatinu jį geriau mokytis.

(Faradžas, Abul. Įdomių istorijų knyga. Vilnius: Vaga. 1978, 85p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Pajutęs įtampą, Polas nusprendė atlikti vieną iš tų pratimų kūnui ir protui, kurių mokė motina. Trys greiti įkvėpimai pradėjo procesą: jis atsidavė laisvam, tarsi sklendžiančiam ore suvokimui... sutelkė sąmonę... išplėtė kraujagysles... reikia vengti nesutelktos sąmonės būsenos... turi pats pasirinkti, ar būti sąmoningam... kraujas, prisotintas deguonies ir lengvai užpildantis perkrovos sritis... instinktų nepakanka, norint pasiekti maistą-saugumą-laisvę... gyvūno sąmoningumas aprėpia tik dabarties akimirką, jis nesuvokia, kad jo grobis gali išnykti...gyvūnas naikina, jis nekuria... gyvūno malonumai apsiriboja jutiminiu lygmeniu, jis nesiekia suvokimo... žmogui reikalingas tinklelis, pro kurį matytų pasaulį... o tinklelis formuojamas laisvai pasirenkant sąmonės sutelktumą... reaguodamas į giluminį ląstelių poreikių suvokimą, paskui nervų ir kraujo tėkmę seka kūniškas integralumas... nėra nieko pastovaus... siek tėkmės pastovumo savyje... 

(Herbert Frank. Kopa. Kaunas: Eridanas. 2002, 7p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Viltis aptemdo stebėjimą. 

(Herbert Frank. Kopa. Kaunas: Eridanas. 2002, 13p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Kažkada žmonės patikėjo savo mąstymo procesą mašinoms vildamiesi išsilaisvinti. Tačiau tai tik leido kitiems žmonėms, turintiems mašinas, juos pavergti. 

(Herbert Frank. Kopa. Kaunas: Eridanas. 2002, 14p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
[V]aldovas turi išmokti ne priversti, bet įtikinėti. 

(Herbert Frank. Kopa. Kaunas: Eridanas. 2002, 35p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Blizgesys ir geros manieros ateina iš miestų, išmintis – iš dykumos. 

(Herbert Frank. Kopa. Kaunas: Eridanas. 2002, 43p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
[J]eigu ruoštumeisi išauginti kietus, stiprius, nuožmius vyrus, kokias aplinkos sąlygas jiems parinktum? 

(Herbert Frank. Kopa. Kaunas: Eridanas. 2002, 49p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
[V]erčiant žmones daryti ką nors, pavergiant savo valiai, atsiranda ciniškas požiūris į žmogiškumą. Ciniškumas sugadina viską, prie ko beprisiliestų. 

(Herbert Frank. Kopa. Kaunas: Eridanas. 2002, 71p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Verčiant žmones daryti ką nors, pavergiant savo valiai, atsiranda ciniškas požiūris į žmogiškumą. Ciniškumas sugadina viską, prie ko prisiliestų.

(Herbert Frank. Kopa. Kaunas: Eridanas. 2002, 71p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
... tokia jau mūsų dvasios savybė laikyti chaosu ir tamsybe tai, apie ką nieko tikro nežinome. 

(Gėtė, Johanas Volfgangas fon. Jaunojo Verterio kančios. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla. 1963, 142p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Surasta: 5771