KOMENTARAS: Pasak Vedų, piktadariai yra šešių rūšių: (1) nuodytojai, (2) padegėjai, (3) užpuolikai, grasinantys mirtinu ginklu, (4) turto grobstytojai, (5) svetimų žemių užkariautojai, (6) žmonų pagrobėjai. 
 


Lankomiausios citatos

Lankomiausios citatos

Kiti žmonės yra būtina mūsų poreikių tenkinimo sąlyga. Tačiau jie taip pat siekia patenkinti savo poreikius, o kadangi ištekliai yra riboti, tai tarp tavęs ir kitų žmonių neišvengiamai kyla konfliktų. Todėl kiti žmonės mums tuo pačiu metu yra ir galimybių patenkinti mūsų poreikius ir pavojus tiems poreikiams šaltinis. 

(Legkauskas, Visvaldas. Socialinė psichologija. Vilnius: Vaga. 2012, 255p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Dažniau ar rečiau manipuliuojam visi. manipuliuoti prireikia dviejų tipų situacijose. kartais manipuliacijos griebiamės tada, kai mūsų santykių partneris yra nelinkęs bendradarbiauti ir atsisako tenkinti pagrįstus prašymus ... Tačiau dažniausiai paslėptos manipuliacijos priemones naudojamos tuomet, kai manipuliatorius turi "nelegalių" pageidavimų, kurie pagal numanomą socialinį kontraktą neturėtų būti tenkinami.  

(Legkauskas, Visvaldas. Socialinė psichologija. Vilnius: Vaga. 2012, 232p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Asociacijų pagalba teigiamas požiūris į pardavėją tampa teigiamu požiūriu į su juo susijusius dalykus (pvz., vieta, kurioje jis dirba, firma, kuriai jis atstovauja ir televizorius, kurį jis siūlo). 

(Legkauskas, Visvaldas. Socialinė psichologija. Vilnius: Vaga. 2012, 197p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Savanaudiška paklaida yra mūsų tendencija savo sėkmę aiškinti vidinėmis savybėmis, tokiomis, kaip sugebėjimai ir pastangos, o savo nesėkmes - išorinėmis aplinkybėmis, tokiomis, kaip užduoties sunkumas. 

(Legkauskas, Visvaldas. Socialinė psichologija. Vilnius: Vaga. 2012, 176p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Vaidindami nurodytas emocines išraiškas, laikui bėgant aktoriai pradeda vaidinamas emocijas realiai jausti. 

(Legkauskas, Visvaldas. Socialinė psichologija. Vilnius: Vaga. 2012, 106p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Emocijos yra sąmonės priemonė aplinkos įvykiams įvertinti mūsų poreikių atžvilgiu. Emocijos praneša mūsų "vidiniam stebėtojui", kokią reikšmę mūsų poreikiams turi situacija, daiktas ar įvykis, su kuriuo mes susidūrėme. 

(Legkauskas, Visvaldas. Socialinė psichologija. Vilnius: Vaga. 2012, 105p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Paprastai motyvacija apibrėžiama ir nagrinėjama siauresne prasme - kaip visuma vidinių procesų, skatinančių, palaikančių ir nukreipiančių veiklą. Anot V. Viliūno (1986, 1990) pagrindinis motyvacijos analizės vienetas yra poreikis. Poreikis yra priklausomybė nuo egzistavimo sąlygų, kurią apibrėžia (1) trūkumo būsena ir (2) konkretus tos būsenos aptikimo ir pašalinimo mechanizmas. 

(Legkauskas, Visvaldas. Socialinė psichologija. Vilnius: Vaga. 2012, 92p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Patenkinus vienus poreikius, iškyla kiti nepatenkinti poreikiai, kurie gali nukreipti dėmesį į kitus socialinės aplinkos objektus, kurie, mūsų nuomone, gali tuos ojektus patenkinti.  

(Legkauskas, Visvaldas. Socialinė psichologija. Vilnius: Vaga. 2012, 73p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Sąmonė yra tai, kas atspindi patyrimo srautą, sukuria prielaidas atminčiai atsirasti, formuoja tikslingą veiklą, sukuria klabą, sociokultūrinę aplinką ir gali kontroliuoti biologinę sistemą.  

(Legkauskas, Visvaldas. Socialinė psichologija. Vilnius: Vaga. 2012, 68-69p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Sąmonės supratimui gali reikėti kokybiškai kito - aukštesnio nei sąmoningo - smegenų išsivystymo. kadangi šiuolaikinis žmogus tokiu smegenų išsivystymu nepasižymi, psichologinių ir neurobiologinių sąmonės mechanizmų atskleidimo galimybes galima vertinti gana skeptiškai. 

(Legkauskas, Visvaldas. Socialinė psichologija. Vilnius: Vaga. 2012, 60p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Surasta: 5759