Kadangi nėra jokios tikimybės, kad žmonės nustos vartoję narkotikus, būtina pabandyti suprasti, koks iš tikrųjų yra narkotikų vartojimo procesas. O tai mes galime padaryti tik iš naujo išnagrinėję keletą pagrindinių nesutarimų, susijusių su šiuo klausimu. Šio klaidingo mąstymo centre yra nenoras pripažinti, kad mes visi esame narkotikų vartotojai.
Gossop, Michael
 


Naujausios citatos
Apie dovaną užsimenantis žmogus reikalauja jos atgal.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 392p.)
Balsuoti:
 3.8 (5)
Komentarai (0)
Norėdamas, kad dalykas būtų malonus, padaryk jį retą. Kam gi patinka gauti įprastą dovaną.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 383p.)
Balsuoti:
 4.7 (7)
Komentarai (0)
Teikiant geradarystę, tegul bus laikomasi visuotinės nuostatos: atsižvelgiama į laiką, vietą, asmenis, nes kartais tie patys dalykai esti malonūs, kartais - ne. Daug palankiau priimama, kai duodame tai, ko kitas neturi, negu tai, ko yra pertekęs, ko seniai ieško ir neranda, negu tai, ką mato visur. Dovanos tegu bus ne brangios, bet retos ir išrankios, reikšmingos net turtuoliui. Pavyzdžiui, paprasti obuoliai, į kuriuos po keleto dienų niekas nebežiūrės, pradžiugina, jei įteikiami anksčiau prinokę. Pagarboje bus ir tai, ko niekas kitas nėra davęs ar ko mes niekam kitam nesane davę.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 382p.)
Balsuoti:
 3.3 (3)
Komentarai (0)
Jei turime teisę spręsti, ypač rinkimės išliksiančias geradarystes, kad dovanos būtų kuo mažiau mirtingos.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 381p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Žiūrėkime, kokios dovanos teiktų daugiausiai malonumo, su kokiomis jų turėtojas dažniausiai susidurs, kad kiekvieną sykį, kai bus su jomis, mintyse būtų ir su mumis.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 381p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Dorybės bus ten, kur sutarimas ir vienybė, o ydos neša prieštaravimus.

(Seneca, Lucius Annaeus. Apie sielos ramybę. Vilnius: Vyturys. 1997, 20p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Proto ir meninio išprusimo derinys. Tik šitai
išsaugoja dorybę per visą gyvenimą, jeigu žmogui ji būdinga.

(Platonas. Valstybė. Vilnius: Mintis. 1981, 282p.)
Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
Kuo žmogus yra suktesnis, tuo jis nedoresnis.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 196p.)
Balsuoti:
 2.0 (1)
Komentarai (0)
... būdo dorybės įgyjamos tik per ilgą praktiką.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 85p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Dorybė yra dviejų rūšių: proto ir būdo. Proto dorybė dažniausiai kyla ir plėtojasi iš mokslo, todėl jai reikia patyrimo ir laiko; būdo dorybę įgyjame per įprotį (...) išmintį, protinį išprusimą ir supratingumą vadiname proto dorybėmis, o kilniaširdiškumą ir nuosaikumą – būdo dorybėmis.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 84p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Surasta: 5759