... užtenka nedidelių išorinių gėrybių, ir gyvenimas žmogaus, kurio veikla yra dora, bus laimingas.
Aristotelis
 


Naujausios citatos
Nedraugauk su nedėkingu žmogumi.

(Senovės kinų išmintis. Tūkstantis Li. Vilnius: Gamta. 2005, 122p.)
Balsuoti:
 4.0 (6)
Komentarai (0)
Aš visų pirma galvoju, kad bičiulystė gali egzistuoti tiktai tarp gerų žmonių.

Balsuoti:
 3.3 (4)
Komentarai (0)
Kiek tai įmanoma, pasirinkime laisvus nuo geismų draugus. Mat ydos šliaužia ir peršoka į kiekvieną šalia esantį ir kenkia prisilietus.

(Seneca, Lucius Annaeus. Apie sielos ramybę. Vilnius: Vyturys. 1997, 69p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Draugystė apsaugoja jaunus nuo klaidų, seniems pataria ir padeda, kai jėgos nusilpsta, o vyrus pačiame amžiaus stiprume ji paskatina kilniems darbams...

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 210p.)
Balsuoti:
 2.1 (7)
Komentarai (0)
Juk, kaip sako priežodis, nesusipažinsi, kol drauge nesuvalgysi [pūdo] druskos. Tik tada žmonės vienas kitą pripažins draugais, kai vienas kitam pasirodys verti draugystės ir pasitikėjimo.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 214p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Draugai, kurie siekia tik naudos, tuoj išsiskiria, kai tik nebelieka naudos, nes juodu buvo draugai ne vienas kitam, o tik naudai.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 215p.)
Balsuoti:
 4.4 (5)
Komentarai (0)
Dėl malonumo ir naudos gali draugauti ir nedori žmonės arba dori su nedorais, arba nei šiokie, nei tokie – su bet kokio būdo žmonėmis, bet dėl pačios draugystės gali draugauti tik geri žmonės.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 215p.)
Balsuoti:
 4.3 (4)
Komentarai (0)
Nuotolis neišardo draugystės, o tik [trukdo] ją parodyti. Bet jeigu išsiskyrimas trunka ilgai, jis gali priversti užmiršti ir draugystę.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 216p.)
Balsuoti:
 4.4 (8)
Komentarai (0)
Aukštas vietas užimantys žmonės savo draugus skirsto į grupes: vieni jiems būna naudingi, kiti teikia malonumus, bet vargu ar tie patys tinka abiems dalykams. Mat jie neieško tokių, kurie malonumus sietų su dorybe arba būtų naudingi ir kilniam tikslui, - norėdami turėti malonių draugų, jie ieško sąmojingų, o kita vertus – ypač sumanių jų įsakymų vykdytojų. Tas pats žmogus retai kada turi abu šiuos bruožus. Kaip jau sakėme, dorybingas žmogus yra kartu ir malonus, ir naudingas. Bet aukštą vietą užimančiam žmogui toks nėra draugas, nebent tik tuo atveju, kai valdžios žmogus jį pralenktu ir dorybe. Jei to nebus, nebus ir proporcingos lygybės pranašumo atžvilgiu. Bet dorumu valdovai retai kada būna pranašesni.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 218p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Priekaištai ir skundai kyla tiktai arba dažniausiai nauda pagrįstoje draudystėje.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 227p.)
Balsuoti:
 4.0 (3)
Komentarai (0)
Surasta: 5758