Jeigu yra žmonių, kurie niekuomet neatrodė juokingi, tai vien dėl to, kad niekas juose gerai nepaieškojo juokingų pusių. 
Larošfuko, Fransua de
 


Naujausios citatos
... mokykimės ramiai būti skolingi už geradarystes ir laukti progos atsirteisti, o ne dirbtinai ją sukurti. Neužmirškime, jog geismas kuo skubiau išsilaisvinti nuo įsipareigojimo yra nedėkingumo savybė. Mat niekas mielai neatlygina to, už ką nenoromis jaučiasi skolingas, ko širdis netraukia pas save laikyti, ką vadina našta, o ne dovana.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 540p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Puikus, didžiadvasio vyro tikslas yra tol pakęsti nedėkingąjį, kol jį padarysi dėkingą. Šis išskaičiavimas tavęs neapgaus. Ydos pasiduos dorybėms, jei neskubėsi jų nekęsti.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 479p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Skųsdamasis netapsiu vertas didesnių dovanų, o tik nevertas duotųjų.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 407p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Dabar pažiūrėkime, kas labiausiai padaro žmones nedėkingus. Tai daro arba perdėtas gėrėjimasis savimi ir mirtingiems įgimta žavėjimosi yda, arba godumas, arba pavydas.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 405p.)
Balsuoti:
 4.5 (2)
Komentarai (0)

Darbščioji ranka valdo, o tingiąją reikia versti dirbti.
(12:24)


Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)

Geriau būti paprastu žmogumi, turinčiu darbą, negu išdidžiai laikytis ir neturėti ką valgyti.
(12:9)


Balsuoti:
 5.0 (5)
Komentarai (0)

[Sakoma] kvailasis susideda rankas ir minta savo kūnu [badauja].
Geriau viena sauja su poilsiu, negu dvi saujos su triūsu ir vėjų vaikymu!
(4:5)


Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Kilniam žmogui gėda, kai jo žodžiai pralenkia jo darbus.

(Konfucijus. Pašnekesiai. Vilnius: Tyto alba. 2004, 223p.)
Balsuoti:
 4.6 (10)
Komentarai (0)
Sakoma; jeigu nori būti patenkintas, nedirbk daug darbų.

(Markas Aurelijus. Sau pačiam. Vilnius: Alma littera. 2005, 43p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Darydamas kiekvieną darbą, klausk savęs: „Ar mirtis yra baisi todėl, kad nebegalėsiu to daryti?

(Markas Aurelijus. Sau pačiam. Vilnius: Alma littera. 2005, 146p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Surasta: 5710