Gyvenimas yra ne kas kita, kaip gladiatorių mokykla: su tais pačiais ir kartu geriama, ir kaunamasi.
Seneca, Lucius Annaeus
 


Paieška:

YouTube
Dievas
Gėris
Garbė
Geri darbai
Gyvenimo prasmė
Grožis
Humoras
Išmintis
Laisvė
Meilė
Pilnatvė
Sėkmė

Laimė

Laimė, kuri patiriama, kai susiliečia juslės su juslių objektais, ir kuri pradžioje yra tarsi nektaras, bet ilgainiui virsta nuodais, pasakyta, yra aistringos prigimties.
(18.38) 

(Bhagavad-Gita. The Bhaktivedanta Book Trust. 1990, 746p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Niekada nelaikyk laimingu to, kuris priklauso nuo sėkmės. Jei pasitenkinimas kilęs iš šalies, tai pagrindas trapus: džiaugsmas išeis kaip atėjęs. Tik pats iš savęs atsiradęs smagumas yra patikimas ir tvirtas, jis auga ir lydi mus iki pat galo. O bet koks kitas minios garbinamas gėris yra vienadienis. 

(Seneca, Lucius Annaeus. Laiškai Lucilijui. Vilnius: Tyto alba. 2007, 386p.)
Balsuoti:
 2.7 (3)
Komentarai (0)
Laimingas gyvenimas susideda iš teisingų poelgių. Prie gerų poelgių veda pamokymai. Vadinasi, laimingam gyvenimui užtenka pamokymų. 

(Seneca, Lucius Annaeus. Laiškai Lucilijui. Vilnius: Tyto alba. 2007, 364p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Netikėk, jog galima pasidaryti laimingam svetimos laimės kaina. 

(Seneca, Lucius Annaeus. Laiškai Lucilijui. Vilnius: Tyto alba. 2007, 362p.)
Balsuoti:
 4.5 (6)
Komentarai (0)
... dorybės užtenka, norint pasiekti gyvenimo laimę. 

(Seneca, Lucius Annaeus. Laiškai Lucilijui. Vilnius: Tyto alba. 2007, 281p.)
Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
Protingas žmogus yra santūrus. Kas santūrus, tas yra ištvermingas. Kas yra ištvermingas, tas yra ramus. Kas yra ramus, tas neliūdi. Kas neliūdi, tas yra laimingas. Vadinasi, protingas žmogus yra laimingas, ir laimingam gyvenimui užtenka vien proto. 

(Seneca, Lucius Annaeus. Laiškai Lucilijui. Vilnius: Tyto alba. 2007, 277-278p.)
Balsuoti:
 4.4 (5)
Komentarai (0)
... kiekvienas nedėkingas žmogus bus nelaimingas, ką ten bus, - jis yra nelaimingas. 

(Seneca, Lucius Annaeus. Laiškai Lucilijui. Vilnius: Tyto alba. 2007, 258p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Negali būti laimingas žmogus, žiūrintis tik savęs, viską kreipiantis savo naudai. Jeigu nori gyventi dėl savęs, gyvenk dėl kito. Šis stropiai ir šventai saugomas ryšys, kuris jungia žmones su žmonėmis ir rodo, kad esama kažkokio bendro žmonių giminės įstatymo, irgi labiausiai skatina ugdyti ... draugystės ryšį. 

(Seneca, Lucius Annaeus. Laiškai Lucilijui. Vilnius: Tyto alba. 2007, 123p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Žinau, Liucijau, jog tau aišku, kad niekas negali ne tik laimingai, bet ir pakenčiamai gyventi neužsiiminėdamas filosofija ir kad gyvenimą laimingą padaro tik tikroji išmintis, o pakenčiamą - jos pradai. 

(Seneca, Lucius Annaeus. Laiškai Lucilijui. Vilnius: Tyto alba. 2007, 44p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Vienas kelias į laimę - nuolankumas. Priežastis paprasta: nuolankumas mažina stresą. Nuolankūs žmonės nemano, kad jie viskam turi žinoti atsakymą; todėl jiems nereikia apsimetinėti., kad jie tuos atsakymus žino, o tai mažina baimę. Kai baimė mažėja, laimingumas auga. Nuolankumas aiškiai pagerina jūsų santykius - niekas nemėgsta visažinių. Nuolankus požiūris padeda jums būti nuoširdžiai susidomėjusiam kitais žmonėmis ir juos gerbti. O jie, savo ruožtu, nuoširdžiai susidomi jumis. Jūsų draugų ir teigiamų pažįstamų (žmonių kurie jus įkvepia ir padrąsina) būrys plečiasi, o jūsų laimingumas nuolat auga.
Kitas raktas į laimingumą - jūsų polinkis pripažinti, kad laimė yra "čia" ir "dabar" - negalite laukti, kad laimė ateitų pas jus . Vilis Rodžersas (Will Rogers) apie tai pasakė: "Dauguma žmonių yra laimingi tiek, kiek jie sugeba laimingai mąstyti" ...
Nesavanaudiški poelgiai - tai vienas svarbiausių žingsnių į tikrą laimę. Žmonės gyvenantys tik dėl savęs praranda davimo džiaugsmą.

(Ziglaras, Zigas. Sėkmė žaliems. Kaunas: Smaltijos leidykla. 1999, 175-176p.)
Balsuoti:
 4.7 (3)
Komentarai (0)
Surasta: 149