Atrodo, kad gamta yra paslėpusi mūsų proto gelmėse tokius talentus ir tokį apsukrumą, apie kuriuos mes neturime jokio supratimo; tiktai aistroms skirta iškelti juos į paviršių ir suteikti mums įžvalgumą, kokio mes šiaip niekuomet nesugebėtume pasiekti. 
Larošfuko, Fransua de
 


Paieška:

YouTube
Amžinybė
Gyvenimas
Gyvenimo prasmė
 
Tikslas
 
 

Būtis

Visa kas yra dvejopa; visa kas turi savo polius; visa kas turi savo priešybę; panašus ir nepanašus - vienas ir tas pats; priešybės identiškos savo prigimtimi, bet skiriasi laipsniu; kraštutinumai sutampa; visos tiesos - tik pusiau tiesos; visus paradoksus galima suderinti. 

(Trys Įšventintieji. Kibalionas. Kaunas: Nesvis. 2002, 84p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Kaip pikta yra gero priešybė
ir mirtis – gyvybės,
taip nusidėjėliai yra teisiųjų priešybė.
Pažvelk tad į visus Aukščiausiojo darbus:
jie visi yra poromis sukurti
ir vienas kitą atitinka.
(33:14-15)  

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Tai, kas buvo kadaise, bus amžinai, o tai kas kada nors įvyks, kažkada jau įvyko. 

(Vonegutas, Kurtas. Titano Sirenos. Vilnius: Alna litera. 1993, 212p.)
Balsuoti:
 4.4 (20)
Komentarai (0)
... kažkas krusteli mano sąmonės kertelėje. Prabusk, tarytum girdžiu sakant. Aš vis dar čia. Prabusk ir pagalvok apie tai. Susimąstyk, kodėl aš vis dar čia.

(Murakami, Haruki. Norvegų giria. Vilnius: Baltos lankos. 2006, 11p.)
Balsuoti:
 5.0 (12)
Komentarai (0)
Egzistavimą verta pasirinkti todėl, kad mes sąmoningai jaučiame savo pačių vertingumą, o toks jutimas yra savaime malonus.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 246-247p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
... egzistavimą visi laiko vertingu dalyku ir myli.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 240p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Sekmadienį, kai apmiršta savaitės darbo tempas, iškart atsiskleidžia, kokia skurdi prasmės požiūriu didmiesčių kasdienybė. Apskritai susidaro įspūdis, kad tas tempas būtinas žmogui, nematančiam gyvenime jokio tikslo, todėl besistengiančiam kuo greičiau skuosti gyvenimo keliu, kad tik nepastebėtų jo netikslingumo. Antra vertus, jo pastangos pabėgti nuo savęs bevaisės, nes sekmadienį, kai ištisą parą neįmanoma aktyviai bėgti, jis vėl kaktomuša susiduria su savo egzistencijos netikslingumu, turinio stoka, beprasmybe.

(Frankl, Viktor Emil. Sielogyda. Vilnius: Vaga. 2008, 177p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Naminis gyvūnas nežino, kokiu tikslu žmogus jį prisijaukino. Kaipgi žmogus galėtų žinoti, koks "galutinis" jo gyvenimo "tikslas", kokia pasaulio kaip visumos "antprasmė"?

(Frankl, Viktor Emil. Sielogyda. Vilnius: Vaga. 2008, 79p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Surasta: 58
Ankstesnis   6