Tai, kaip žmogus pateikia save, priklauso nuo to, kuo jis laiko pašnekovą. 
Legkauskas, Visvaldas
 


Paieška:

YouTube

Yalom, Irvin D.

Žmonės, kurie jaučia vidinę tuštumą, niekada neišgyja susilieję su kitu netobulu asmeniu. Priešingai, kai du paukšteliai nulaužtais sparnais bando skristi drauge, jiems dar labiau nesiseka. Jokia kantrybė nepadės jiems pakilti į orą; galop juos teks išskirti ir pavieniui gydyti žaizdas. 

Balsuoti:
 5.0 (6)
Komentarai (0)
... neišvengiami darbai dažnai gelbsti sielvartautojus, išblaško juos per pirmuosius gedulo etapus. Mūsų kultūroje tokie darbai esti pasirengimas laidotuvėms, sveikatos draudimo dokumentų tvarkymas, turto dalybos. 

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Mirtis todėl ir yra tokia baisi, kad ją turi išgyventi vienas. 

Balsuoti:
 5.0 (7)
Komentarai (0)
Esu įsitikinęs, kad nors iliuzijos dažnai ramina ir drąsina, vis dėlto galų gale silpnina ir palaužia dvasią.
Tačiau viskam savas laikas. Niekada nieko neatimk, jei neturi ko geresnio pasiūlyti. Neapiplėšk paciento, negalinčio ištverti žiaurios tikrovės. Ir niekada nesivargink bandydamas įveikti religiją - vis tiek nepavyks. Pernelyg stiprus tikėjimo troškimas, pernelyg gilios šaknys, kultūros įtaka pernelyg stipri. 

Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (1)
... absoliuti vienatvė yra sudedamoji egzistencijos dalis, o artumas, nors ir nepanaikina vienatvės, išsklaido jos baimę. 

Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
Dalis mūsų mąstymo, kurio užduotis yra slopinti mirties siaubą, sukuria iracionalų tikėjimą, kad esame nepažeidžiami: tokie nemalonūs dalykai kaip senatvė ir mirtis gali ištikti kitus, tik, gink Dieve, ne mus; mes nepavaldūs įstatymui, žmogiškiems ir biologiniams dėsniams ... Jausmas, kad esi ypatingas, užburtas, išskirtinis, nuolat saugomas - visa taip puikiai veikusi saviapgaulė, - staiga pasirodė neįtikinamas. 

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
... vyras ir moteris gedi skirtingai - tiesą pasakius, netgi priešingai. Vyras su žmona dažnai negali suprasti ir paremti vienas kito. Vieno sutuoktinio sielvartas stipriai kertasi su kito sielvartu, iš to kyla trinti, susvetimėjimas, kartais net skyrybos ... Poros psichoterapija nušviečia įtampos šeimoje priežastis, padeda kiekvienam partneriui atpažinti ir gerbti kito gedėjimo būdą. Individuali psichoterapija padeda keisti netinkamą gedulą ... Dauguma moterų ... išlieja savo sielvartą, o paskui gali vėl užmegsti ryšį su gyvaisiais, planuoti ir daryti visa tai, kas jų gyvenimui teiktų prasmę. Vyrams paprastai reikia pagalbos, kad jie galėtų išreikšti savo liūdesį ir pasidalyti juo ... 

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
[Sapne] Panirimas į gilų vandenį neretai simbolizuoja pasinėrima į pasąmonės gelmes. 

Balsuoti:
 5.0 (6)
Komentarai (0)
... dauguma galiausiai supranta, kad tai ką laikė neteisybe, yra tiesiog kosmoso abejingumas ... 

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Netekti tėvų ar seno bičiulio paprastai reiškia prarasti praeitį: gal būt miręs žmogus buvo vienintelis seniai praėjusių nuostabių laikų liudininkas. Tačiau kai miršta vaikas, prarandame ateitį, tarsi žlugtų viso gyvenimo projektas - dėl ko gyvenome, ką planavome ateičiai, kaip tikėjomės įveikti mirtį (iš tiesų vaikai mums laiduoja nemirtingumą). 

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Surasta: 72