Vieną dieną žmogus paklausė šeicho apie kelius, vedančius Dievo link. Šis atsakė:
- Kelių Dievo link yra tiek, kiek sukurta būtybių, bet pats trumpiausias ir lengviausias - tarnauti kitiems, nevarginti kitų ir padaryti kitus laimingus. 
Bayat, Mojdeh, Jamnia, Mohammat Ali
 


Paieška:

YouTube

Aristotelis

Kūniškų malonumų siekia tie, kurių kitokie malonumai nepatenkina, - mat šie malonumai yra labai stiprūs.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 209p.)
Balsuoti:
 4.0 (2)
Komentarai (0)
Malonumas, jei tik yra stiprus – nesvarbu, ar priešingas nemalonumui, ar bet koks, - išvaro nemalonumą. Dėl šios priežasties žmonės tampa ištvirkėliais ir nedorėliais.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 209p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
... užtenka nedidelių išorinių gėrybių, ir gyvenimas žmogaus, kurio veikla yra dora, bus laimingas.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 267p.)
Balsuoti:
 4.3 (3)
Komentarai (0)
Filosofija teikia gryniausią ir pastoviausią malonumą, ir suprantama, kad tiems, kurie veikia jau įgiję žinių, gyvenimas yra malonesnis negu tiems, kurie jų dar tik ieško.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 263p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
... laimė yra dorybė...

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 75p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
... laimė yra tai, kas tobula, kam pakanka savęs paties; ji yra mūsų veiklos galutinis tikslas.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 72p.)
Balsuoti:
 3.5 (2)
Komentarai (0)
... nepadarys žmogaus laimingo viena diena ar trumpas laiko tarpas.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 73p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
... laimei reikia ir išorinių gėrybių. Mat, neturint materialinių išteklių, neįmanoma arba bent jau nelengva kilniai elgtis. Juk daug ką galime pasiekti tik turėdami draugų, tarsi kokių įrankių, arba turto, arba politinę galią. Kai kurių gėrybių, pavyzdžiui, aukštos kilmės, gerų vaikų, grožio, stoka aptemdo pačią laimę. Juk nebus labai laimingas bjaurios išvaizdos, žemos kilmės, vienišas ir bevaikis žmogus. Dar mažiau laimės turės tas, kurio vaikai ir draugai bus blogi arba kurio geri vaikai išmirs. Todėl, kaip sakėme, laimei reikia ir šiokių tokių palankių aplinkybių. Užtat kai kurie žmonės sėkmę sutapatina su laime, o kiti – dorybę.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 76p.)
Balsuoti:
 4.0 (3)
Komentarai (0)
Laimę reikia tyrinėti remiantis ne tik loginėmis išvadomis ir prielaidomis, iš kurių darome tas išvadas, bet taip pat žmonėse paplitusiomis nuomonėmis apie ją, nes su tiesa visi faktai sutinka, o tarp netiesos ir tiesos tuojau iškyla nesutarimų.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 74p.)
Balsuoti:
 4.0 (1)
Komentarai (0)
Taigi aukščiausias gėris yra tam tikra malonumo atmaina, net jeigu dauguma malonumų yra blogi, arba, jei norite, blogi patys savaime. Todėl visi žmonės laimingą gyvenimą laiko maloniu ir į laimės sąvoką įpina malonumą – tai visai teisinga, nes nei viena veiklos forma nebūna tobula, jeigu jai trukdoma, o laimė yra vienas iš tobulų dalykų. Tad laimingam žmogui reikalingos ir kūniškos, ir išorinės gėrybės, taip pat sėkmė, kad niekas jam netrukdytų.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 207p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Surasta: 113