... nuolankumas - tai pagrindinis raktas į blaivumą. 
A.A.W.S
 


Paieška:

YouTube
Amžinybė
Angelai
[Egzistencija] Grožis Religija

Dievas

Mes mylime, nes Dievas mus pirmas pamilo.
(4:19) 

Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Jei mylime vieni kitus,
Dievas mumyse pasilieka,
ir jo meilė mumyse tobula tampa.
(4:12) 

Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
... viena diena pas Viešpatį yra kaip tūkstantis metų, ir tūkstantis metų – kaip viena diena.
(3:8) 

Balsuoti:
 1.0 (1)
Komentarai (0)
... Dievas savo nuožiūra jums įkvepia ir troškimus ir darbus!
(2:13) 

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Ir nors yra vadinamųjų dievų danguje ar žemėje, – daug tų dievų ir daug viešpačių, – tai mes turime tik vieną Dievą, Tėvą, iš kurio yra visa ir jam esame mes ...
(8:5-6) 

Balsuoti:
 4.3 (3)
Komentarai (0)
Jei Dievas už mus, tai kas gi prieš mus?!
(8:31) 

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Juk tai, kas gali būti žinoma apie Dievą, jiems aišku, nes Dievas jiems tai leido suprasti. Jo neregimosios ypatybės – jo amžinoji galybė ir dievystė – nuo pat pasaulio sukūrimo aiškiai suvokiamos protu iš jo kūrinių ...
(1:19-20) 

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Jei mane mylite, –
jūs laikysitės mano įsakymų;
aš paprašysiu Tėvą,
ir jis duos jums kitą Globėją,
kuris liktų su jumis per amžius, –
Tiesos Dvasią,
kurios pasaulis neįstengia priimti,
nes jos nemato ir nepažįsta.
O jūs ją pažįstate,
nes ji yra pas jus ir bus jumyse ...
Globėjas – Šventoji Dvasia,
kurį mano vardu Tėvas atsiųs, –
jis išmokys jus visko ir viską primins,
ką esu jums pasakęs ...
Kai ateis Globėjas,
kurį jums atsiųsiu nuo Tėvo, –
Tiesos Dvasia, kuri eina iš Tėvo, –
jis toliau liudys apie mane.
Ir jūs liudysite,
nes nuo pradžios su manimi esate buvę.
(14:15--17, 26; 15:26-27 ) 

Balsuoti:
 5.0 (7)
Komentarai (0)
Jėzus atsakė:
„Argi jūsų Įstatyme nėra parašyta:
Aš tariau: jūs esat dievai!?
Taigi [Įstatymas] vadina dievais tuos,
kuriems skirtas Dievo žodis,
ir Raštas negali būti panaikintas.
(10:34-35) 

Balsuoti:
 3.0 (3)
Komentarai (0)
Dievas yra dvasia,
ir jo garbintojai
turi šlovinti jį dvasia ir tiesa.
(4:24) 

Balsuoti:
 4.5 (6)
Komentarai (0)
Surasta: 93
Ankstesnis   1 2 3 4 5   Sekantis