... kas rodo nepasitenkinimą ... storžieviškumu, pats yra storžievis. 
Plutarchas
 


Paieška:

YouTube
Išmintis
Jėga
Demokratija
Teisingumas
Teismai
Politinė santvarka
Vadovas
Valstybė
Visuomenė
Žmonės

Valdžia

... įsakinėti daug sunkiau negu klausyti. Ne vien todėl, kad tas, kuris įsakinėja, visų klusniųjų naštą velka ir toji jį lengvai sutraiško, - o ir todėl, kaip man atrodo, jog bandymas ir rizika įsakymuose glūdi; ir visuomet, kada įsakoma, gyvenantis pats sau pavojų kelia. 

(Nyčė, Frydrichas. Štai taip Zaratustra kalbėjo. Vilnius: Alma littera. 2002, 127p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
... įsakinėjama tik tam, kas sau pačiam paklusti neįstengia. 

(Nyčė, Frydrichas. Štai taip Zaratustra kalbėjo. Vilnius: Alma littera. 2002, 127p.)
Balsuoti:
 5.0 (5)
Komentarai (0)
Kiekvienas žmogus tebūna klusnus viešajai valdžiai, nes nėra valdžios, kuri nebūtų iš Dievo, o kurios yra – tos Dievo nustatytos.
(13:1) 

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Valdyti reikia ne botagu, o pyragu. Ne su kumščiais dėti, o protingus sprendimus sėdyne išsėdėti. 

(Huxley, Aldous. Puikus naujas pasaulis. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. 2005, 48p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Štai kam reikia vyriausybių - kad nekreiptų dėmesio į gyventojus ir dirbtų turtingiesiems bei galingiesiems. Tai taip giliai įsišakniję, kad daugelis to nepastebi. 

(Chomsky, Noam. Tikslai ir vizijos. Kaunas: Kitos Knygos. 2006, 117p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
... fabrikų komitetai yra ateities ląstelės ... Jie, o ne valstybė dabar turi valdyti. 

(Chomsky, Noam. Tikslai ir vizijos. Kaunas: Kitos Knygos. 2006, 70p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Deja, negali savo balsu atleisti sukčiaus, nes niekad už jį ir nebalsavai. Korporacijų valdytojai, korporacijų teisininkai ir t.t., kurie užtektinai paremia vykdomąją valdžią (vis aktyviau dalyvaujant universiteto išaugintai vadybininkų kartai), lieka valdžioje vis tiek, kad ir ką išrinktum. 

(Chomsky, Noam. Tikslai ir vizijos. Kaunas: Kitos Knygos. 2006, 45p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Kai nedori žmonės paima viršų, padaugėja nusikaltimų,
bet teisieji matys jų žlugimą.
(29:16)  

Balsuoti:
 4.4 (5)
Komentarai (0)
Jei karalius teisia beturčius sąžiningai,
jo sostas bus tvirtas amžinai.
(29:14)  

Balsuoti:
 3.0 (4)
Komentarai (0)
Jei valdovas klausosi melo,
visi jo pareigūnai taps nedori.
(29:12)  

Balsuoti:
 4.0 (3)
Komentarai (0)
Surasta: 67
Ankstesnis   1 2 3 4 5   Sekantis