Nuodugnus išgijimas vyksta iš vidaus, iš dvasios-sielos pusės. Todėl jis yra paties žmoniškumo prado uždavinys žmoguje. Norint išgyti ar gyti, reikia jį savyje ar kituose gyvam veikimui sukelti. Bet kam nors manant, jis išgydysiąs arba išgysiąs, vien pašalindamas tai, kas ligą parodo akims, nedaug tebus pasiekta. Tiktai supratus ir sveikatos esmę, gydymas gali tikrai pavykti.
Vydūnas
 


Paieška:

YouTube
Bėdos Kančia Klaidos Kliūtys Nelaimės

Sunkumai

... nutarus nesipiktinti ir kentėti, būtinybė išmoko viską pakelti narsiai, o įpratimas – lengvai.

(Seneca, Lucius Annaeus. Apie sielos ramybę. Vilnius: Vyturys. 1997, 74p.)
Balsuoti:
 4.7 (3)
Komentarai (0)
...panašiai nusiteikusių ir tų pačių dalykų atsižadėjusių žmonių regėjimas stiprina ir guodžia...

(Šopenhaueris, Artūras. Parerga ir paralipomena. Vilnius: Pradai. 2001, 178p.)
Balsuoti:
 3.5 (2)
Komentarai (0)
...žmogus, atpažindamas savo paties esybę taip pat kituose žmonėse ir todėl dalyvaudamas jų likime, aplinkui beveik visuomet regės dar sunkesnių lemčių už savają, todėl negalės dėl jos skųstis.

(Šopenhaueris, Artūras. Parerga ir paralipomena. Vilnius: Pradai. 2001, 173p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Kai malonumai pagadina ir sielą, ir kūną, viskas atrodo nepakeliama ne todėl, kad sunku, bet kad tai tenka minkštam žmogui.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 121p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Kaip iš pypkės viskas eina tik paprastiems, menkos prigimties žmoneliams, didžiavyrio klotis - paniekinti mirtingųjų nelaimes ir baubus. Troškimas visada būti laimingam, noras pereiti per gyvenimą su neapkandžiota siela yra antrosios daiktų prigimties pusės neišmanymas. Tu - didžiavyris. Bet iš kur aš apie tai sužinosiu, jei likimas tau neduoda galimybės parodyti narsą?

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 41p.)
Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
Gerosios savybės be priešininko vysta; jų dydis ir jėga atsiskleidžia tuomet, kai kantrybė parodo, ką jos gali. Žinok, tą patį reikia daryti geriesiems vyrams, kad neišsigąstų grublų ir sunkumų, nesiskųstų likimu, kad visa, kas atsitinka, laikytų geru. Svarbu ne ką, o kaip pakeli.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 35p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Tarp daugybės didingų mūsų Demetrijaus pasakymų yra ir toks, mano neseniai išgirstas, dar tebeaidintis ir tebeskambantis ausyse: "Nėra nelaimingesnio žmogaus už tą, kuriam niekada neatsitinka jokių negandų". Mat jam neleista savęs išbandyti.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 38p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Nedalia turi vieną gerą savybę: be paliovos kamuojamus žmones ji galų gale užgrūdina.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 338p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Surasta: 48
Ankstesnis   1 2 3 4 5