Tautos vienybė įmanoma tik tada, kai išsaugomas jos įvairiaspalviškumas. Pagarba vienas kitam - stato. O juodinimai - griauna. 
Čekuolis, Algimantas
 


Paieška:

YouTube
Dievas
Pranašystė
Gėris Blogis [Nuodėmės]

Religija

Užtat, nuvarytas fronte į pamaldas, aš dažnai girdėjau maldas už mūsų ginklo pergalę. Kaip manote, ar Kristus būtų meldęsis, kad galilėjiečiai nugalėtų filistinus? 

(Remarkas, Erichas Marija. Juodasis obeliskas. Kaunas: Spindulys. 1992, 146p.)
Balsuoti:
 5.0 (7)
Komentarai (0)
- Nemenkinkite bažnyčios išminties! Ji - vienintelė diktatūra, nenuversta du tūkstančius metų. 

(Remarkas, Erichas Marija. Juodasis obeliskas. Kaunas: Spindulys. 1992, 153p.)
Balsuoti:
 4.4 (92)
Komentarai (0)
Tik jūs vieni galite suteikti žmogui amžiną palaimą! Jūs vieni valdote dangų! Niekas negali atleisti nuodėmių, tiktai jūs! Jūs esate diktatūra! Kaip jūs galite būti tolerantiški?
- Mums to ir nereikia. Mes žinome tiesą.
- Aišku, - sakau, rodydamas į apšviestus langus. - Štai ji! Paguoda bijantiems gyvenimo. Nebegalvok; aš viską žinau už tave! Žadėdami dangų ir baugindami pragaru, jūs žaidžiate primityviausiais žmonių jausmais, - bet ką tas žaidimas turi bendra su tiesa, tąja mūsų smegenų Fata Morgana? 

(Remarkas, Erichas Marija. Juodasis obeliskas. Kaunas: Spindulys. 1992, 147p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Jis paskelbė savo žodį Jokūbui,
savo įstatus ir įsakus Izraeliui.
To jis nepadarė jokiai kitai tautai, –
jo įsakų jos nežino.
Šlovinkite VIEŠPATĮ!
(147:19-20)  

Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Nuostabūs tavo įsakai;
užtat jų laikausi.
Tavo žodžių aiškinimas apšviečia,
pamoko įžvalgos net neišmanėlius.
(119:129-130) 

Balsuoti:
 3.5 (2)
Komentarai (0)
 Rouzvoteris atsakė skaitąs Kilgoro Trauto "Kosminę Evangeliją". Tai apysaka apie ateivį iš kosmoso, iš išvaizdos, beja, labai panašų į tralfamadorą. Tasai ateivis iš kosmoso ėmėsi nuodugniai sudijuoti krikščionybę, norėdamas sužinoti, kodėl krikščionys taip linkę į žiaurumą. Jis priėjo išvadą, kad iš dalies dėl to kaltas Naujojo Testamento rašytojų nerūpestingumas. Jo supratimu, Evangelijų paskirtis, be kita ko, - mokyti žmones būti gailestingus, net ir patiems didžiausiems menkystoms.
 Tačiau faktiškai Evangelijos moko štai ko: "Prieš ką nuduobdamas, gerai įsitikink, ar jis neturi stipraus užnugario". Nieko nepadarysi. 

[*Kilgoras Trautas - rašytojas fantastas, išgalvotas K. Voneguto personažas.]


(Vonegutas, Kurtas. Skerdykla Nr. 5. Kaunas: Kitos Knygos. 2006, 96p.)
Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
Nėr prievartos religijoj. Jau aiškiai atsiskyrė teisus kelias nuo paklydimo. kas nesilaiko stabmeldystės ir tiki į Alachą [vienas iš vienintelio Dievo vardų], tas įsitvėrė į atramą tvirtą, kuri jau nesuluš. Iš tikro, Alachas - girdintis, išmanantis!
(2:256) 

(Koranas. Vilnius: Kronta. 2008, 38p.)
Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
Iš tiesų, tie, kurie įtikėjo, ir tie, kurie atsivertė į judaizmą, ir krikščionys, ir sabiečiai, kurie įtikėjo Alachą ir Paskutiniąją Dieną ir darė gera, - jiems jų atlygis pas jų Viešpatį, niekas jiems negresia, ir nebus nusiminę!
(2:62)

(Koranas. Vilnius: Kronta. 2008, 15p.)
Balsuoti:
 4.0 (2)
Komentarai (0)
Kas yra religija? Religija yra psichoterapinė sistema.

(Jung, Carl Gustav. Analitinė psichologija. Sankt Peterburgas: Kentauras. 1994, 115p.)
Balsuoti:
 5.0 (5)
Komentarai (0)
Įvairūs šaltiniai pabrėžia psichoterapinę išpažinties svarbą. Nuolat paaiškėja, kad pacientai patiria terapinį poveikį tiesiog išsikalbėję.

(Frankl, Viktor Emil. Sielogyda. Vilnius: Vaga. 2008, 295p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Surasta: 50
Ankstesnis   1 2 3 4 5