Ne bėgimas nuo troškimų, o beaistrės tiesos buvimo suvokimas yra kelias.  
Soho, Takuan
 


Paieška:

YouTube
Abejonės
Atmintis
Idėjos
Intuicija
Mintys
Pasąmonė
Sapnai
Vaizduotė

Protas

... kaip malūnas yra pasirengęs sumalti bet kokius grūdus. Taip ir sveikas
protas turi būti pasirengęs visokiems įvykiams...

(Markas Aurelijus. Sau pačiam. Vilnius: Alma littera. 2005, 150p.)
Balsuoti:
 4.9 (9)
Komentarai (0)
... dažnai, nežiūrėdami proto nurodymų, žmonės klauso vaizdinių...

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 339p.)
Balsuoti:
 4.5 (2)
Komentarai (0)
O sugebėjimas, kuris suvienija atskiras mintis, yra protas.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 392p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
... protas yra dievų ir tik mažos saujelės žmonių turtas.

(Platonas. Timajas. Kritijas.. Vilnius: Aidai. 1995, 97p.)
Balsuoti:
 4.6 (9)
Komentarai (1)
Šiuolaikinis žmogus gyvena beveik nepaliaujamame „triukšme“: radijas, televizija, žinių santraukos, reklamos, filmai – dauguma šių dalykų ne apšviečia, bet bukina protus. Mes klausomės ir stebime racionalizuotus melus, pateikiamus kaip teisybę; visiškas nesąmones, pateikiamas kaip sveiką protą ar aukštesnę specialistų išmintį; tuščias kalbas, intelektualinę tinginystę ar nesąžiningumą, priklausomai nuo situacijos apibūdinamus kaip „garbę“ ar „tikrovę“.

(Fromm, Erich. Pamiršta kalba. Vilnius: Vaga. 2008, 38p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Mat yra trys proto tipai: vienas viską suvokia pats, antras supranta kito padedamas, trečiasnieko nesuvokia nei pats, nei su kito pagalba. Pirmasis - didelis protas, antras - geras, trečias - niekam tikęs.
(* - žr. Titas Livijus (XXII, 29); Ciceronas, "Pro Cluentio" (84))

(Machiavelli, Niccolò. Valdovas. Vilnius: Intelektualinių Sistemų Taikymo Centras. 1998, 90p.)
Balsuoti:
 4.0 (5)
Komentarai (0)
Protas - visų reiškinių pirmiausias.
Protas - jų pagrindas. Jis labai greitas.
Jei proto būsena džiugi, tada
[džiaugsmingas] žodis, kaip ir darbas.

Končomg-Tenpadronmė, "Dūlėjimas"

(Mažoji Tibeto budizmo antologija, I tomas. Kaunas: Gaivata. 1998, 126p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Surasta: 47
Ankstesnis   1 2 3 4 5