Išmintis duoda turtų ir juos tuoj pat padaro nereikalingus. 
Seneca, Lucius Annaeus
 


Abejonės
Dievas
Gėris
Humoras
Idėjos
Intuicija
Laikas
Laimė
Laisvė
Meditacija
Meilė
Mintys
Pasąmonė
Pranašystė
Protas

Išmintis

Paslėpta išmintis ir nematomas lobis –
kokia iš vieno ir kito nauda?
Geriau žmogus, slepiantis savo kvailumą,
negu tas, kuris slepia savo išmintį.
(20:30-31) 

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Jeigu nori, mano sūnau, tu gali būti mokytas,
jei tam atsidėsi, būsi gudrus.
Jeigu mėgsti klausytis, daug sužinosi,
jei domėsiesi, būsi išmintingas.
Mielai dalyvauk seniūnų sueigoje;
kas tik išmintingas, dėkis prie jo!
Noriai klausykis kiekvienos rimtos kalbos;
teneprasprūsta pro ausis joks išmintingas posakis.
Jeigu pamatai protingą žmogų, stenkis jį pažinti;
tenudilina tavo kojos jo durų slenkstį!
Apgalvok VIEŠPATIES įsakus
ir visad mąstyk apie jo įsakymus.
Tuomet jis duos įžvalgos tavo protui,
ir išmintis, kurios trokšti, bus tau suteikta.
(6:32-37) 

Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Mano vaike, nuo pat jaunystės mokykis drausmės;
per ją dar rasi išminties net pražilęs.
(6:18) 

Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
Be akies lėliukės nėra šviesos,
be žinojimo nėra išminties.
(3:25) 

Balsuoti:
 4.0 (3)
Komentarai (0)
Juk išmintis judresnė už visa, kas juda, –
ji apgaubia visus daiktus ir pripildo savo tyrumo.
(7:24) 

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
 Paprasti dalykai - ypatingiausi, bet tik išminčiai sugeba juos pamatyti.

(Coelho, Paulo. Alchemikas. Vilnius: Vaga. 2004, 25p.)
Balsuoti:
 4.9 (22)
Komentarai (0)
Raštų žinovo išmintis praturtina žinojimą;
tik kas laisvas nuo triūso, gali tapti išmintingas.
Kaipgi gali tapti išmintingas žmogus,
kuris laiko rankose arklą,
didžiuojasi botkočiu jungui raginti,
varo jaučius ir rūpinasi galvijais?
(38:24-26)  

Balsuoti:
 4.7 (3)
Komentarai (0)
Visiems linksminantis, neberk žodžių, –
nesipuikuok ne laiku savo išmintimi.
(32:4)  

Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
Žodžiu, tiktai veiksme ryškėja išmintis.
Poilsiaudamas kiekvienas dedasi gudrus! 

(Višnušarmanas. Pančatantra. Vilnius: Mintis. 1990, 40p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Išminties pradžia yra nuoširdus noras mokytis,
o atsidėjimas mokymuisi – meilė.
Meilė yra laikymasis jos įstatų,
laikymasis įstatų – nemarumo pagrindas,
o nemarumas priartina žmogų prie Dievo;
taigi ieškojimas išminties paruošia karalystei.
(6:17-20)  

Balsuoti:
 4.0 (4)
Komentarai (0)
Surasta: 93
Ankstesnis   1 2 3 4 5   Sekantis