... gyvenimas ne visada duoda tai, ko nori - gyvenimas duoda tai, ko tau reikia. 
Sharma, Robin
 


Paieška:

YouTube
Abejonės
Dievas
Gėris
Humoras
Idėjos
Intuicija
Laikas
Laimė
Laisvė
Meditacija
Meilė
Mintys
Pasąmonė
Pranašystė
Protas

Išmintis

Paslėpta išmintis ir nematomas lobis –
kokia iš vieno ir kito nauda?
Geriau žmogus, slepiantis savo kvailumą,
negu tas, kuris slepia savo išmintį.
(20:30-31) 

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Jeigu nori, mano sūnau, tu gali būti mokytas,
jei tam atsidėsi, būsi gudrus.
Jeigu mėgsti klausytis, daug sužinosi,
jei domėsiesi, būsi išmintingas.
Mielai dalyvauk seniūnų sueigoje;
kas tik išmintingas, dėkis prie jo!
Noriai klausykis kiekvienos rimtos kalbos;
teneprasprūsta pro ausis joks išmintingas posakis.
Jeigu pamatai protingą žmogų, stenkis jį pažinti;
tenudilina tavo kojos jo durų slenkstį!
Apgalvok VIEŠPATIES įsakus
ir visad mąstyk apie jo įsakymus.
Tuomet jis duos įžvalgos tavo protui,
ir išmintis, kurios trokšti, bus tau suteikta.
(6:32-37) 

Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Mano vaike, nuo pat jaunystės mokykis drausmės;
per ją dar rasi išminties net pražilęs.
(6:18) 

Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
Be akies lėliukės nėra šviesos,
be žinojimo nėra išminties.
(3:25) 

Balsuoti:
 4.0 (3)
Komentarai (0)
Juk išmintis judresnė už visa, kas juda, –
ji apgaubia visus daiktus ir pripildo savo tyrumo.
(7:24) 

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
 Paprasti dalykai - ypatingiausi, bet tik išminčiai sugeba juos pamatyti.

(Coelho, Paulo. Alchemikas. Vilnius: Vaga. 2004, 25p.)
Balsuoti:
 4.9 (22)
Komentarai (0)
Raštų žinovo išmintis praturtina žinojimą;
tik kas laisvas nuo triūso, gali tapti išmintingas.
Kaipgi gali tapti išmintingas žmogus,
kuris laiko rankose arklą,
didžiuojasi botkočiu jungui raginti,
varo jaučius ir rūpinasi galvijais?
(38:24-26)  

Balsuoti:
 4.7 (3)
Komentarai (0)
Visiems linksminantis, neberk žodžių, –
nesipuikuok ne laiku savo išmintimi.
(32:4)  

Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
Žodžiu, tiktai veiksme ryškėja išmintis.
Poilsiaudamas kiekvienas dedasi gudrus! 

(Višnušarmanas. Pančatantra. Vilnius: Mintis. 1990, 40p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Išminties pradžia yra nuoširdus noras mokytis,
o atsidėjimas mokymuisi – meilė.
Meilė yra laikymasis jos įstatų,
laikymasis įstatų – nemarumo pagrindas,
o nemarumas priartina žmogų prie Dievo;
taigi ieškojimas išminties paruošia karalystei.
(6:17-20)  

Balsuoti:
 4.0 (4)
Komentarai (0)
Surasta: 93
Ankstesnis   1 2 3 4 5   Sekantis