Juk kalba - taip pat citatų sistema. 
Borchesas, Chorchė Luisas
 


Paieška:

YouTube

Kelias į pasisekimą

Tiktai kliūtis nugalėdami mes įgyjame tikros jėgos. Įtempimas kūno ir dvasios, kuris reikalingas veiksmui atlikti, sunkus darbas, pakartotinis galvojimas ir apgalvojimas, - visa tai padaro žmogų stiprų, žmogų, kuris pasiekia tikslą. 

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Taupyti - reiškia išvengti per didelio nuolaidumo savo įgeidžiams ir ydoms. Tai reiškia sveikatą, vietoj ištvirkimo bei palaidumo. Tai reiškia šviesų protą, vietoj apakimo. Tai reiškia, kad žmogus pramato savo ateitį ir ja rūpinasi. Įprotis taupyti yra ne tik turto kertinis akmuo, bet taip pat ir charakterio. 

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Jeigu nori, kad tau sektųsi, tai pasitikėjimas savimi turi apimti tave visą. 

Balsuoti:
 4.5 (2)
Komentarai (0)

Aš esu tavo geriausias draugas nelaimėje. Aš galiu tau tai padaryti, ko tavo artimiausi žmonės nepadarys. Aš esu aliejus, kuris minkština gyvenimo bangavimus. Aš pergaliu sunkenybes ir pašalinu iš kelio kliūtis, kurios kitaip jokiu būdu nebūtų pašalintos. Aš įkvepiu žmonėms aukštą nepriklausomybės jausmą.

Aš esu?

Aš esu kelias į visokį pasisekimą. Aš teikiu vietą ir pašalinu nusiminimą, nes aš atitolinu svarbiausius rūpesčius, baimės ir vargo priežastis. Aš padidinu savistabą ir savimi pasitikėjimą, aš sukuriu malonumo ir pasisekimo jausmą, ko niekas kitas negali duoti. Aš atidarau duris į daugelį progų lavinti ir įeiti į visuomenės sluoksnius. Tūkstančiai, kurie atnešė aukų, kad mane pasiektų, galėjo tokias palankias progas išnaudoti, kurias kiti praleido. Aš padidinu tavo reikšmę pasaulyje ir tau padedu daryti gera. Aš darau, kad žmonės būtų geros nuomonės apie tavo gabumus, kad jie tavimi pasitikėtų. Aš suteikiau tau garbę ir vertę, turtą ir gerą vietą, įtaką ir kreditą ir dar daug gerų dalykų, kurie be manęs nebūtų pasiekiami. Aš esu lieptas tarp tavęs ir sunkių gyvenimo aplinkybių. Aš esu vienas patikimiausias pagalbininkas gyvenimo kovoje, kartu su tavo pastangomis sukurdamas nepriklausomą buitį. Kiekvienoje nelaimėje aš esu tavo pagalbininkas, tavo nuostolių išlygintojas. Tu visuomet gali manimi pasitikėti.

Aš esu - protingai vartojami pinigai. 

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Jaunimas turėtų būti taip auklėjamas, kad jis bet kokiose aplinkybėse nepagadintu savo gyvenimo jokiais piniginiais pasižadėjimais, kurie griauna jo laisvę. 

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Noras su maža pastangų įsigyti greit kokį nors turtą yra pridaręs daugiau skurdo ir nelaimių, negu kas nors kita. 

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Atsakomybė išvysto gabumus ... patariu niekuomet nevengti atsakingo darbo. Tu tada rasi puikią progą savo gabumams išvystyti ir darbingumui pakelti. 

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Mūsų darbingumas pareina nuo mūsų nuotaikos, jausmų ir apskritai, nuo viso psichologinio gyvenimo, kaip vėjo rodiklis nuo oro permainų. Džiaugsmas ir pasitenkinimas, kyląs iš darbo, noras atlikti darbą, kaip galima geriau ir padaryti kitiems gerą įspūdį - pakelia darbingumą, nes visa tai didina savigarbą ir savivertę, savimi pasitikėjimą ir ištvermingumą. 

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Nieko mums netrūksta, kas yra reikalinga žemės gyvenimui, kaip niekam netrūksta saulės šviesos. Visiems šviečia saulė, tiktai mes patys nusigręžiame nuo jos. Jeigu mes gyvename paunksmėje, vaikščiojame tamsiuose rūsiuose, kur saulė negali rasti, tai mūsų pačių kaltė. 

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Abejojimas yra didis išdavikas, kuris didžiausius gabumus sunaikina ir gabiausiems žmonėms neduoda progos iškilti. 

Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
Surasta: 55
Ankstesnis   1 2 3 4 5   Sekantis