Niekas labiau nestiprina skepticizmo, kaip neskeptiški žmonės: jei visi būtų skeptikai, tai klystų. 
Paskalis, Blezas
 


Paieška:

YouTube

Socialinė psichologija

Savanaudiška paklaida yra mūsų tendencija savo sėkmę aiškinti vidinėmis savybėmis, tokiomis, kaip sugebėjimai ir pastangos, o savo nesėkmes - išorinėmis aplinkybėmis, tokiomis, kaip užduoties sunkumas. 

(Legkauskas, Visvaldas. Socialinė psichologija. Vilnius: Vaga. 2012, 176p.)
Balsuoti:
 4.0 (1)
Komentarai (0)
Žmogaus įvaizdis yra pagal išoriškai stebimas savybes ir elgesį kitų žmonių jam priskiriamas tapatumas. Santykiuose su žmonėmis įvaizdžio valdymas atlieka dvi pagrindines funkcijas. Pirma, tai padeda mums patikti tiems žmonėms, kuriems norime patikti ir kurių palankumas mums yra svarbus. Antra, įvaizdžio valdymo funkcija yra efektyvi saviraiška.  

(Legkauskas, Visvaldas. Socialinė psichologija. Vilnius: Vaga. 2012, 183p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Įvaizdis niekuomet nekuriamas sau. Todėl šalia jį sudarančių savybių, ne mažiau svarbu yra ir tai, kaip tas savybes vertins stebėtojai, kuriems įvaizdis yra kuriamas. 

(Legkauskas, Visvaldas. Socialinė psichologija. Vilnius: Vaga. 2012, 184p.)
Balsuoti:
 5.0 (5)
Komentarai (0)
Žmogus, kuris iki galo nežino, kas jis yra, laikosi įsikabinęs vieno savo įvaizdžio, nes tas įvaizdis suteikia apibrėžtumo, priklausymo tam tikrai grupei ir saugumo jausmą. 

(Legkauskas, Visvaldas. Socialinė psichologija. Vilnius: Vaga. 2012, 186p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Nėra tokio įvaizdžio kuris leistų įtikti visiems žmonėms visose srityse. 

(Legkauskas, Visvaldas. Socialinė psichologija. Vilnius: Vaga. 2012, 187p.)
Balsuoti:
 4.6 (5)
Komentarai (0)
Norėdami konkrečioje situacijoje suformuoti efektyvų savo įvaizdį, turime atsakyti į keletą klausimų:
  • Kokia yra tikslinė grupė/asmuo? Kam norime padaryti įspūdį, kokie tai yra žmonės, ko jie siekia toje situacijoje?
  • Kokios savybės yra svarbios tikslinei grupei? Visais atvejais įvaizdį sudaro stebimi žmogaus aspektai – apranga, elgesys, kalbos tonas, aptariamos temos, naudojamas žmogaus žodynas, klausimosi būdas ir t. t. Skirtingos tikslinės grupės kreipia dėmesį į skirtingas savybes.
  • Kaip tikslinė grupė interpretuoja tas savybes? Pvz. Solidus politikas, tinkamais žodžiais ir intonacijom aptariantis aktualias temas bus įdomus verslininkams ir visai gal būt nuobodus jaunimui, kur labiau tiks megztinukas, daug šypsenų, paprasti žodžiai ir linksmos temos. 

(Legkauskas, Visvaldas. Socialinė psichologija. Vilnius: Vaga. 2012, 188-189p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Asociacijų pagalba teigiamas požiūris į pardavėją tampa teigiamu požiūriu į su juo susijusius dalykus (pvz., vieta, kurioje jis dirba, firma, kuriai jis atstovauja ir televizorius, kurį jis siūlo). 

(Legkauskas, Visvaldas. Socialinė psichologija. Vilnius: Vaga. 2012, 197p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Išplėtota ir struktūruota argumentų visuma visuomet bus galingesnė nei pora argumentų, kad ir labai stiprių. Susisteminta kvailystė yra galingesnė nei padrika tiesa. 

(Legkauskas, Visvaldas. Socialinė psichologija. Vilnius: Vaga. 2012, 201p.)
Balsuoti:
 4.5 (2)
Komentarai (0)
O norint įtikinti kritiškai nusiteikusius klausytojus, informacija turi būti pateikiama polemiškai, aptariant ne tik argumentus "už", bet ir "prieš". 

(Legkauskas, Visvaldas. Socialinė psichologija. Vilnius: Vaga. 2012, 202p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Pasipriešinti įtikinėjimui galima išmokyti žmogų pratinant ginti savo nuostatas. Sėkminga nuostatų apgynimo patirtis tampa tarsi "skiepais" prieš įtikinėjimą ir padidina tikimybę, kad nuostatos bus apgintos ateityje (W. J. McGuire, 1964). 

(Legkauskas, Visvaldas. Socialinė psichologija. Vilnius: Vaga. 2012, 205p.)
Balsuoti:
 1.0 (1)
Komentarai (0)
Surasta: 76
Ankstesnis   1 2 3 4 5   Sekantis