Nejuokauk su neišauklėtu žmogumi,
kad kartais jis neįžeistų tavo protėvių.
(8:4)
 
 


Paieška:

YouTube

Aristotelis

Kai kas nors apsigauna manydamas, kad draugas myli jį dėl jo būdo, o anas savo elgesiu neduoda jokio pagrindo tokiai nuomonei, dėl to turėtų kaltinti pats save. Bet jeigu jį draugas apgauna apsimesdamas, tai būtų teisinga kaltinti apsimetėlį, net labiau negu tuos, kurie padirbinėja netikrus pinigus, nes čia nusikalstama nepalyginamai vertingesnio dalyko atžvilgiu.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 235p.)
Balsuoti:
 4.0 (6)
Komentarai (0)
... mintis yra labiau panaši į tam tikrą ramybę ir sustojimą negu į judėjimą.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 335p.)
Balsuoti:
 5.0 (6)
Komentarai (0)
... egzistavimą visi laiko vertingu dalyku ir myli. O egzistuojame dėl to, kad veikiame, vadinasi, dėl to, kad gyvename ir veikiame. Tas, kuris sukūrė savo kūrinį, tam tikru būdu egzistuoja savo kūrinyje, todėl jis jį ir myli, nes myli ir egzistavimą.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 240-241p.)
Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
Mylėjimas yra išgyvenimas, o draugystė – nuostata. Mat mylėti galima ir negyvus daiktus, o abipusė draugystė galima tik sąmoningai pasirinkus; sąmoningą pasirinkimą lemia [sielos] nuostata. Vadovaudamiesi ne aistra o nuostata, žmonės savo mylimiesiems linki gero dėl jų pačių, o mylėdami draugą myli tai, kas jiems patiems yra gera.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 216-217p.)
Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
O meilėje įsimylėjėlis dažnai priekaištauja, kad už jo meilės perteklių nėra pakankamai atsilyginama, nors jis pats kartais neturi nieko, už ką jį reikėtų mylėti. Kita vertus, mylimasis skundžiasi, kad įsimylėjėlis, iš anksto visko prižadėjęs myli savo mylimąjį tik dėl malonumo, o šis įsimylėjėlį – tik dėl naudos, bet abiem trūksta ir vieno, ir kito. Jeigu tokia būna draugystės priežastis, draugystė visuomet išyra, nes draugai negauna to, dėl ko susidraugavo. Mat jiedu mylėjo ne vienas kitą, o tik tai, ką galėjo vienas kitam duoti, bet tai – labai nepastovus dalykas. Užtat juodviejų draugystė ir išyra. Tačiau draugystė, kuri remiasi būdu, kaip jau sakyta, išlieka.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 241p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
... meilė sau pačiam pereina ir į kitus.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 242p.)
Balsuoti:
 4.4 (9)
Komentarai (0)
Visada labiausiai reikia saugotis to, kas malonu ir smagu, nes apie tai mes nesugebame bešališkai spręsti.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 98p.)
Balsuoti:
 4.4 (8)
Komentarai (0)
... geri veiksmai yra patys savaime malonūs: kiekvienas iš jų yra ne tik malonus, bet ir vertingas bei gražus...

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 75p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Tai, kad visi gyvūnai ir žmonės siekia malonumų, patvirtina, jog malonumas tam tikra prasme yra didžiausias gėris.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 207p.)
Balsuoti:
 2.6 (5)
Komentarai (0)
... būna malonumų ir be nemalonumo bei geismo priemaišų, kai prigimtis nejaučia stygiaus, - pavyzdžiui, mąstymo malonumas.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 205p.)
Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
Surasta: 113
Ankstesnis   1 2 3 4 5   Sekantis