Niekados neleiskite savęs sumenkinti iki makarono tarp kitų makaronų. Atraskite savyje bulvę, muštinį, obuolį, lydeką, graikinį riešutą. Nusiaubkite virtuvę it buivolų banda! 
Whilde, Stefan
 


Paieška:

YouTube
Bausmė Blogis [Nuodėmės] Pikti darbai

Nusikaltimai

Jeigu tau atrodys, kad kas nors nusikalto, paklausk savęs, ar tai iš tiesų nusikaltimas. O jeigu iš tiesų nusikalto, paklausk savęs, ar jis pats savęs nenubaudė, panašiai kaip tas, kuris nagais nusidraskė veidą.

(Markas Aurelijus. Sau pačiam. Vilnius: Alma littera. 2005, 171p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Jeigu kas nusikalto – tai jo nelaimė...

(Markas Aurelijus. Sau pačiam. Vilnius: Alma littera. 2005, 132p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Kas nusideda, pats sau nusideda; kas neteisingai elgiasi, su savimi neteisingai elgiasi, nes daro save blogesnį.

(Markas Aurelijus. Sau pačiam. Vilnius: Alma littera. 2005, 123p.)
Balsuoti:
 4.7 (7)
Komentarai (0)
Nedorėliai ieško draugų, su kuriais galėtų leisti laiką, bet vengia patys savęs. Mat, kai jie būna vieni, prisimena visus savo nusikaltimus ir tikisi kitų panašių dalykų, o būdami su kitais užsimiršta. kadangi jie neturi nieko vertingo, nejaučia jokio draugiškumo ir sau patiems. Tokie žmonės patys sau negali nei džiaugtis, nei kentėti, nes jų siela kovoja pati su savimi: viena sielos dalis kenčia dėl savo nedorumo, nes turi susilaikyti nuo tam tikrų dalykų, o kita dalis dėl to džiaugiasi, viena dalis tempia šen, kita – ten, tarsi norėtų suplėšyti.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 237-238p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Nedoras žmogus net ir savo atžvilgiu nėra draugiškai nusiteikęs, nes jam nebūdingas joks draugiškumas. Jeigu tokia būsena yra labai nelaiminga, tai reikia iš visų jėgų vengti nedorybės ir pamėginti tapti padoriu žmogumi. Tada žmogus bus ir pats sau draugiškas, ir kitiems.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 238p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Paklausk bet kurį gyvenančių iš grobio žmonių, ar jie labiau norėtų doru keliu pasiekti to, ką gauna plėšikaudami ir vogdami. Ir iš praeivių užpuldinėjimo ir užmušinėjimo besipelnantis galvažudys trokš verčiau pamesta rasti negu išplėšti. Neaptiksi nė vieno. labiau linkusio mėgautis niekšiškumu, o ne niekšiškumo vaisiais.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 458p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Surasta: 36
1 2 3 4