Gero, taikaus ir švelnaus būdo žmogus gali ir kukliai gyvendamas būti patenkintas, o godžiam, pavydžiam ir piktam žmogui, kad ir koks turtingas būtų, toks dalykas neįmanomas. 
Šopenhaueris, Artūras
 


Paieška:

YouTube
Agresija
[Atlaidumas]
Bendravimas
Destrukcija
Frustracija
Jėga
Karas
Meilės pavydas
Nelaiminga meilė
Nerimas
Pyktis
Teisingumas

Konfliktai

Juk žaizdą galima aptvarstyti,
po barnio įmanoma susitaikyti,
bet kas išdavė paslaptį, tam nėra vilties.
(27:21)  

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Palenk geriausią tik nuolankumu,
O karžygį - tik skaldymu mikliuoju,
Sau lygųjį - tik jam lygia narsybe,
O žemą žmogų - dovana menka. 

(Višnušarmanas. Pančatantra. Vilnius: Mintis. 1990, 255p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Tasai, kuris, nors būdamas nepaprastai galingas,
Iš pat pradžių ir priešų, ir ligų
Kasdien nesilpnina ir nekovoja,
Tą jie, vėliau įsigalėję, įveiks tikrai. 

(Višnušarmanas. Pančatantra. Vilnius: Mintis. 1990, 74p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Jei kišasi žmogus į reikalą ne savo,
Jis žūsta kaip beždžionė, pleištą traukdama! 

(Višnušarmanas. Pančatantra. Vilnius: Mintis. 1990, 22p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)

 Pavyzdžiui, net toks, atrodytų, įprastas ir "normalus" poreikis visada laimėti ginčą ir palikti kitą neteisų, kitaip sakant, apginti savo tapatumą, kyla dėl mirties baimės. Kai susitapatinate su tam tikra proto pozicija ir liekate neteisūs, jūsų pajunta labai rimtą išnykimo grėsmę. Taigi jūs, jei esate tapatūs savajam ego, neteisūs likti negalite. Neteisumas tolygus mirčiai. Dėl šios priežasties žlunga daugybės žmonių santykiai, net kyla karai .
 Kai liaujatės tapatintis su protu, jums nebesvarbu, ar esate teisūs, ar klystate, todėl nenugalimas sąmoningas poreikis būti teisiems, kuris yra tam tikra prievartos forma, išnyksta. Jūs galite aiškiai ir tvirtai pareikšti savo nuomonę, bet tai nebus nei agresyvumas, nei savigyna. Jūsų pojūtis tada kyla iš gilesnių ir tikresnių vidinių klodų, o ne iš proto. Stebėkite kiekvieną savo potraukį apsiginti. Ką gi jūs ginate? 


(Tolle, Eckhart. Šios akimirkos jėga. Kaunas: Mijalba. 2007, 63p.)
Balsuoti:
 4.6 (9)
Komentarai (0)
Jeigu buvai toks kvailas, kad įžūliai elgeisi,
ar esi buvęs pinklių spendėjas, stabtelk ir pagalvok!
Juk kaip grietinę mušant susisuka sviestas
ir kaip duodant į nosį išsilieja kraujas,
taip žadinant pyktį kyla vaidas.
(30:32-33)  

Balsuoti:
 4.6 (7)
Komentarai (0)
Pašaipūnai sukelia mieste sąmyšį,
o išmintingieji numalšina žmonių įniršį.
(29:8)  

Balsuoti:
 4.0 (4)
Komentarai (0)
Šykštuolis sukelia ginčus...
(28:25)  

Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Anglys žarijoms, malkos ugniai,
o priekabingas žmogus kivirčui užkurti.
(26:21) 

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Nepridedant malkų, užgęsta ugnis,
o nesant liežuvautojo, nutyla ginčas.
(26:20)  

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Surasta: 48
Ankstesnis   1 2 3 4 5   Sekantis