Taigi išlavinto proto paskirtis - nustatyti teigiamą ir neigiamą kiekvieno įvykio ar veiksmo potencialą, kuris gali nulemti geras ar blogas pasekmes ateityje ir nuo kurio priklauso mūsų laimė bei gerovė.  
Dalai Lama XIV
 


Paieška:

YouTube
Dėkingumas Dovanos Gėris  

Geri darbai

Bet kam teikiama geradarystė nėra maloni niekam.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 383p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Svarbu, ne kas padaroma ar duodama, bet kaip nusiteikus, nes geradarystės esmė glūdi ne atliktame poelgyje ar daikte, bet davėjo ar darytojo širdyje.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 375p.)
Balsuoti:
 4.7 (3)
Komentarai (0)
Trapu yra visa, ką turime, į ką žvalgomės, prie ko prisvilę mūsų geismai. Likimas ir skriauda gali juos atimti iš mūsų, o geradarystė išlieka ir netekus ją išreiškiančio daikto. Mat ji yra teisingas poelgis; jokia jėga negali jo atšaukti.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 371p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Geradarystės negalima paliesti ranka, čia viską atlieka širdis. Didelio skirtumo esama tarp daiktinės geradarystės išraiškos ir geradarystės. Nei auksas, nei sidabras, nei kiti didžiai vertinami dalykai nėra geradarystė. Geradarystė yra teikiančiojo nuostata. Neišmanėliai pabrėžia vien tai, kas matoma, kas perduodama ir patenka kito nuosavybėn, mažmožiu laikydami tikrąjį brangumyną ir vertingumą.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 374-375p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Geradarystes praras tas, kuris greitai patikės jas praradęs. O dovanojąs toliau padaro svaresnes ir pirmąsias, išskelia dėkingumą ir iš kietos bei užmaršios širdies. Kai dovanų bus daug, nedėkingasis nedrįs pakelti akių. Kad ir kur pasuktų bėgdamas nuo savo atminties, tegul visur mato tave: apjuosk jį svo geradarystėmis.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 371p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Tramdytojai ramiai liečia liūtų snukius, pašaras laukinius dramblius paverčia vergiškai paklusnius; nuolatinės, nepaliaujamos dovanos nugali net nesugebančias geradarysčių suvokti ir įvertinti būtybes. Jis neatsidėkojo už pirmąją geradarystę? Už antrąją padėkos. Užmiršo abi? Trečioji primins pamirštąsias.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 371p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Ar didingas būtų naudos darymas daugeliui, jei niekas neapviltų?

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 369p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Tokia jau žmogaus prigimtis, kad jis vienodai prisiriša tiek prie tų, kuriems padarė paslaugą, tiek prie tų, kurie jam pačiam padarė geradarystę.

(Machiavelli, Niccolò. Valdovas. Vilnius: Intelektualinių Sistemų Taikymo Centras. 1998, 47p.)
Balsuoti:
 3.7 (7)
Komentarai (0)
Klysta kas mano, kad naujos gerasarystės gali priversti didžiūnus užmiršti senas skriaudas.

(Machiavelli, Niccolò. Valdovas. Vilnius: Intelektualinių Sistemų Taikymo Centras. 1998, 38p.)
Balsuoti:
 3.4 (5)
Komentarai (0)
Surasta: 39
1 2 3 4