Mylėk protą! Ši meilė apginkluos tave sunkiausiems išmėginimams. 
Seneca, Lucius Annaeus
 


Paieška:

YouTube
Bedarbystė
Geri darbai
Gyvenimo prasmė
Karjera
Idėjos
Pareiga
Saviraiška
Saviugda
Tobulumas

Darbas

Darbas geras tas, kuris žmogaus nedaro savanaudžio. 

(Nyčė, Frydrichas. Štai taip Zaratustra kalbėjo. Vilnius: Alma littera. 2002, 108p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Visas pasaulis tebegamina, ir vis daugiau ir daugiau, tačiau darbas nepastebimai virto kažkuo kitu: poreikiu ..., socialinės "paklausos" objektu, kaip ir laisvalaikis, kuriam jis prilyginamas kasdienybės tėkmėje.  

(Baudrillard, Jean. Simuliakrai ir simuliacijos. Vilnius: Baltos lankos. 2002, 37p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Atminkite: jei darote daugiau, nei tai, už ką jums moka, ateis diena, kai jums mokės daugiau už tai, ką darote. 

(Ziglaras, Zigas. Sėkmė žaliems. Kaunas: Smaltijos leidykla. 1999, 324p.)
Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
Apklausa po apklausos ir tyrimai po tyrimų atskeleidžia, kad visų labiausiai darbdavio ieškoma darbuotojų savybė yra geras nusistatymas. 

(Ziglaras, Zigas. Sėkmė žaliems. Kaunas: Smaltijos leidykla. 1999, 257p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Negali būt perdėm jau bloga tai,
Ką daro žmonės iš grynos širdies. 

(Šekspyras, Viljamas. Vasarvidžio nakties sapnas. Vilnius: Žaltvykslė. 2007, 96p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
... daryk viską, ką gali, o visa kita leisk atlikti gyvenimui ... Išsprendęs savo lygties dalį, tai yra atidavęs save visą, atsipalaiduok ir susitaikyk su tuo, ką tau atsiųs gyvenimas. Tu padarei viską ką galėjai.  

(Sharma, Robin. Ką tau skyrė likimas. Kaunas: Luceo. 2007, 85-86p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Didžiausia paslaptis, kaip išlaikyti savo veiklą geriausios būklės - išmokti dirbti su meile. Nes meilė ir sustiprina, ir pagyvina, ir grąžina jėgas. Kai meilės nėra ir kai darbą laikome tik pragyvenimo šaltiniu, nebus gerų rezultatų. Žinoma, uždirbsite kažkiek pinigų, bet prarasite džiaugsmą, entuziazmą, tapsite irzlus, o sveikata pablogės. Dirbdami daug valandų su meile nejausite nuovargio, bet vos tik padirbėsite kelias minutes be meilės, supykę, priešiškai nusiteikę - jūsų vidus sustings ir pasijusite netekę jėgų.
Būtina suvokti meilės veiksmingumą ir galią. Visa, ką darote, darykite su meile arba visai nedarykite! Nes tai, ką darote be meilės, jus vargina, net apnuodija, todėl vėliau nesistebėkite, kad jaučiatės išsekę, nesveiki. Kiek žmonių savęs klausia, kaip tapti nepavargstantiems! Paslaptis ta, kad reikia mylėti tai, ką darai, nes meilė pažadina visas energijas.

Balsuoti:
 4.1 (7)
Komentarai (0)
Prie vieno dalyko susitelkti ir jam atsidėti, - štai pirmoji vaisingo darbo sąlyga. 

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
... kiekvienas darbas, laiku ir gerai padarytas, - didina pergalės jėgas, sustiprina galią gyvenime laimėti. 

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Mūsų darbingumas pareina nuo mūsų nuotaikos, jausmų ir apskritai, nuo viso psichologinio gyvenimo, kaip vėjo rodiklis nuo oro permainų. Džiaugsmas ir pasitenkinimas, kyląs iš darbo, noras atlikti darbą, kaip galima geriau ir padaryti kitiems gerą įspūdį - pakelia darbingumą, nes visa tai didina savigarbą ir savivertę, savimi pasitikėjimą ir ištvermingumą. 

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Surasta: 81
Ankstesnis   1 2 3 4 5   Sekantis