Kai kitą kartą jausite, jog sprogstate iš pykčio ... sutelkite dėmesį į savo kvėpavimą. Padovanokite sau dešimt akimirkų. Per tą laiką nieko neprarasite. Lėtai įkvėpkite ir iškvėpkite. 
Moestl, Bernhard
 


Paieška:

YouTube
Amžinybė
Dovanos
Gyvenimo prasmė
Išmintis
Sveikata
Turtas
 
 

Vertybės

Juk, griežtai tariant, visos vertybės yra virtualios. Buvo filosofų, kurie mokė pamatyti vertybes tiesiog gamtoje ar realybėje, bet tikriausiai nedaug kam pavyko pamatyti dėsnį, krintantį nuo medžio ar susitikti gatvėje istorinę tendenciją. Nuo medžių krinta obuoliai, o ne Niutono dėsniai, o gatvėmis, deja, vaikšto ne moraliniai principai ar progreso idėjos, bet paprasčiausi žmonės. Viskas atsiranda, įsitvirtina ir išsilaiko tik žmonių galvose - visi tie visuomeniniai reiškiniai ir tų reiškinių interpretacijos. 

(Degėsys, Liutauras. Prisiminimų prisiminimai. Vilnius: Alma littera. 2010, 18p.)
Balsuoti:
 3.6 (5)
Komentarai (0)
Ginti ką nors visuomet reiškia dalyką nuvertinti. 

(Kirkegoras, Sorenas. Liga mirčiai. Vilnius: Aidai. 1997, 131p.)
Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
... dauguma žmonių nesigėdijo garbinti tai, kas nėra Dievas, tokiu būdu jie tapo stabų garbintojais. 

Balsuoti:
 2.5 (2)
Komentarai (0)
Didieji pasiekimai ir vertybės yra mažiausiai vertinami. Mes lengvai imame abejoti, ar jie apskritai yra. Mes greit užmirštame juos. O jie ir yra aukščiausia realybė.

Balsuoti:
 4.8 (4)
Komentarai (0)
Prieš išpuošiant mūsų namus gražiais daiktais, reikia nuvalyti jų sienas, išvalyti mūsų gyvenimą ir padėti pagrindu gražų gyvenimo būdą bei tvarką ... 

Balsuoti:
 4.2 (5)
Komentarai (0)
Žmogus - keistas sutvėrimas: jis vertina tik tai, už ką moka pinigus.

(Hillas, Napoleonas. Galvok ir būk turtingas!. Kaunas: Gardenija. 2004, 81p.)
Balsuoti:
 4.6 (9)
Komentarai (0)
... mes gyvenam epochoje, kai tik nereikalingi daiktai tėra būtini. 

(Vaildas, Oskaras. Doriano grėjaus portretas. Vilnius: Vaga. 1989, 81p.)
Balsuoti:
 4.7 (22)
Komentarai (0)
Nūnai žmonės žino visų daiktų kainas, tačiau nežino nė vieno daikto vertės. 

(Vaildas, Oskaras. Doriano grėjaus portretas. Vilnius: Vaga. 1989, 45p.)
Balsuoti:
 4.6 (26)
Komentarai (0)
Kol kas mūsų žemėje viskas priešingai: iš to, kas vertinga, šaipomasi, o visa tai, kas neturi jokios vertės, keliama į padanges. Pažiūrėkite, kas dabar labiausiai vertinama: auksas, bran­gakmeniai, namai, automobiliai... Aukš­čiausioje, pirmutinėje vietoje yra idėja, tiesa ... visa kita - antraeiliai dalykai. 

Balsuoti:
 5.0 (16)
Komentarai (1)
Taip pageidauja kilnios sielos: jos nieko dovanai nenori - gyvenimo labiausiai.
Kas kilęs iš minios, prastuomenės, tas dovanai gyventi nori; o mes, kiti, kuriems gyvenimas pats pasisiūlė, - mes nuolat sukam galvą, ką galime jį geriausio duoti!
Ir iš tikrųjų - kilnūs žodžiai, kurie štai sako: "Ką žada mums gyvenimas, tą mes gyvenimui tesėsim!
Nereikia mėgautis norėti, kai to kitiems neduodi.
Ir - malonumų nedera norėti!
Nes malonumai, nekaltybė yra dalykai gėdingiausi: iš jų nė vienas ieškomas nenori būti. Juos reikia paprastai turėti, - ieškoti būtina kaltės ir skausmo!  

(Nyčė, Frydrichas. Štai taip Zaratustra kalbėjo. Vilnius: Alma littera. 2002, 211p.)
Balsuoti:
 3.8 (5)
Komentarai (0)
Surasta: 66
Ankstesnis   1 2 3 4 5   Sekantis