... kiekviena idėja, susidūrusi su žeme, netenka dalies savo grožio. Virsdama kūnu, ji yra priversta prisiimti medžiagos sunkumą ir tamsumą. Tačiau dėl to dar nekyla jokios esminės priešingybės tarp idėjos, esančios sąmonėje, ir idėjos, įvykdytos objektyviniuose gyvenimo pavidaluose. 
Maceina, Antanas
 


Bėdos Kančia Klaidos Kliūtys Nelaimės

Sunkumai

... bet koks vargas yra gamtos dėsnis...

(Seneca, Lucius Annaeus. Apie sielos ramybę. Vilnius: Vyturys. 1997, 27p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Niekuomet juk visi keliai neuždaromi taip, kad nebeliktų vietos jokiam garbingam veiksmui.

(Seneca, Lucius Annaeus. Apie sielos ramybę. Vilnius: Vyturys. 1997, 66p.)
Balsuoti:
 4.3 (8)
Komentarai (0)
... niekuomet kliučių užimtas didelis plotas nebus didesnis už likusį.

(Seneca, Lucius Annaeus. Apie sielos ramybę. Vilnius: Vyturys. 1997, 65p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Niekas neištvertų, jei nedalios jėga visada būtų tokia pat stipti kaip pirmasis smūgis.

(Seneca, Lucius Annaeus. Apie sielos ramybę. Vilnius: Vyturys. 1997, 74p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
... nutarus nesipiktinti ir kentėti, būtinybė išmoko viską pakelti narsiai, o įpratimas – lengvai.

(Seneca, Lucius Annaeus. Apie sielos ramybę. Vilnius: Vyturys. 1997, 74p.)
Balsuoti:
 4.7 (3)
Komentarai (0)
...panašiai nusiteikusių ir tų pačių dalykų atsižadėjusių žmonių regėjimas stiprina ir guodžia...

(Šopenhaueris, Artūras. Parerga ir paralipomena. Vilnius: Pradai. 2001, 178p.)
Balsuoti:
 3.5 (2)
Komentarai (0)
...žmogus, atpažindamas savo paties esybę taip pat kituose žmonėse ir todėl dalyvaudamas jų likime, aplinkui beveik visuomet regės dar sunkesnių lemčių už savają, todėl negalės dėl jos skųstis.

(Šopenhaueris, Artūras. Parerga ir paralipomena. Vilnius: Pradai. 2001, 173p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Kai malonumai pagadina ir sielą, ir kūną, viskas atrodo nepakeliama ne todėl, kad sunku, bet kad tai tenka minkštam žmogui.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 121p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Kaip iš pypkės viskas eina tik paprastiems, menkos prigimties žmoneliams, didžiavyrio klotis - paniekinti mirtingųjų nelaimes ir baubus. Troškimas visada būti laimingam, noras pereiti per gyvenimą su neapkandžiota siela yra antrosios daiktų prigimties pusės neišmanymas. Tu - didžiavyris. Bet iš kur aš apie tai sužinosiu, jei likimas tau neduoda galimybės parodyti narsą?

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 41p.)
Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
Gerosios savybės be priešininko vysta; jų dydis ir jėga atsiskleidžia tuomet, kai kantrybė parodo, ką jos gali. Žinok, tą patį reikia daryti geriesiems vyrams, kad neišsigąstų grublų ir sunkumų, nesiskųstų likimu, kad visa, kas atsitinka, laikytų geru. Svarbu ne ką, o kaip pakeli.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 35p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Surasta: 42
Ankstesnis   1 2 3 4 5   Sekantis