Nieko mums netrūksta, kas yra reikalinga žemės gyvenimui, kaip niekam netrūksta saulės šviesos. Visiems šviečia saulė, tiktai mes patys nusigręžiame nuo jos. Jeigu mes gyvename paunksmėje, vaikščiojame tamsiuose rūsiuose, kur saulė negali rasti, tai mūsų pačių kaltė. 
Marden, Orison Swett
 


Paieška:

YouTube

Šios akimirkos jėga

Protas - tai nuostabus įrankis. Disfunkcija atsiranda tada, kai jame ieškome savęs ir jį palaikome savimi ... Tapatintis su protu - tai pakliūti į laiko spąstus: tiesiog per prievartą imate gyventi prisiminimais ir lūkesčiais. Jums rūpi tik praeitis ir ateitis, jūs nenorite gerbti šios akimirkos ir leisti jai būti ... Juo daugiau dėmesio skiriate laikui - praeičiai ir ateičiai - juo skaudžiau nepastebite Dabar ... Gyvenimas vyksta dabar. Nebuvo tokio laiko, kai gyvenote ne dabar, ir niekada nebus. 

(Tolle, Eckhart. Šios akimirkos jėga. Kaunas: Mijalba. 2007, 68-69p.)
Balsuoti:
 5.0 (13)
Komentarai (0)
Taigi gyvenimo paslaptis yra "numirti prieš mirtį" ir suvokti, jog mirties nėra. 

(Tolle, Eckhart. Šios akimirkos jėga. Kaunas: Mijalba. 2007, 65p.)
Balsuoti:
 4.5 (48)
Komentarai (0)

 Pavyzdžiui, net toks, atrodytų, įprastas ir "normalus" poreikis visada laimėti ginčą ir palikti kitą neteisų, kitaip sakant, apginti savo tapatumą, kyla dėl mirties baimės. Kai susitapatinate su tam tikra proto pozicija ir liekate neteisūs, jūsų pajunta labai rimtą išnykimo grėsmę. Taigi jūs, jei esate tapatūs savajam ego, neteisūs likti negalite. Neteisumas tolygus mirčiai. Dėl šios priežasties žlunga daugybės žmonių santykiai, net kyla karai .
 Kai liaujatės tapatintis su protu, jums nebesvarbu, ar esate teisūs, ar klystate, todėl nenugalimas sąmoningas poreikis būti teisiems, kuris yra tam tikra prievartos forma, išnyksta. Jūs galite aiškiai ir tvirtai pareikšti savo nuomonę, bet tai nebus nei agresyvumas, nei savigyna. Jūsų pojūtis tada kyla iš gilesnių ir tikresnių vidinių klodų, o ne iš proto. Stebėkite kiekvieną savo potraukį apsiginti. Ką gi jūs ginate? 


(Tolle, Eckhart. Šios akimirkos jėga. Kaunas: Mijalba. 2007, 63p.)
Balsuoti:
 4.6 (9)
Komentarai (0)
Malonumas visados atkeliauja iš išorės, o tikras džiaugsmas kyla viduje. Daiktas, šiandieną teikęs malonumo, rytoj gali kelti skausmą, skausmą galime patirti ir to daikto netekę. O tai, kas dažnai vadinama meile, nors sukelia trumpą susijaudinimą ir malonumą, yra žalingas prisirišimas, neapsakomai vargana būsena, kuri akimirksniu gali virsti savo priešybe. Labai dažnai vadinamieji meilės ryšiai po pradinės euforijos ima svyruoti tarp meilės ir neapykantos, tarp atsitraukimo ir puolimo.
 Tikra meilė kančios nekelia. 

(Tolle, Eckhart. Šios akimirkos jėga. Kaunas: Mijalba. 2007, 50p.)
Balsuoti:
 4.7 (12)
Komentarai (0)
Jei tikrai norite pažinti savo protą, kūnas visados parodys jums teisingą jo atspindį, todėl žvelkite į emocijas, kitaip tariant, jauskite jas kūnu. O jeigu tarp jų, kaip jums atrodo, kilęs konfliktas, teisios emocijos, o mąstymas meluoja. Tai ne absoliuti tiesa apie jus, o tik santykinė tiesa apie jūsų dabartinę proto būseną. 
 Konfliktas tarp paviršinių minčių ir pasąmonės gana įprastas. Jūs dar nesugebate suvokti savo pasąmonės ir suteikti jai minčių formos, tačiau ji visada atsispindės kūne kaip emocijos, kurias galite suvokti. Tokiu būdu stebėti emocijas iš esmės yra tas pats, kas klausytis savo minčių - apie tai aš jau klabėjau. Skirtumas tik toks, kad mintys skamba galvoje, o emocijos turi dar ir stiprų fizinį komponentą, kitaip sakant, jaučiamos kūne. Jūs galite leisti emocijoms ten būti, tačiau nuo jų nepriklausyti. Jūs nebesate emocijos, o stebėtojas, stebintis jų buvimą. Jeigu praktikuosite tokį emocijų stebėjimo būdą, tai visa, kas yra pasąmonėje, apšviesite sąmonės šviesa.

(Tolle, Eckhart. Šios akimirkos jėga. Kaunas: Mijalba. 2007, 47-48p.)
Balsuoti:
 4.8 (8)
Komentarai (0)
 Užuot stebėję galvotoją [savo galvojimą], jūs galite sukurti protarpį minčių tėkmėje - tiesiog sutelkite dėmesį į Dabar ir kuo aštriau pajuskite šią akimirką. Ši veikla labai maloni. Jūs atitraukiate sąmonę nuo proto, sukuriate mintinį protarpį, tampate itin budrūs ir sąmoningi, tačiau nieko negalvojate, apie nieką nemąstote. Tokia yra meditacijos esmė.
 Taip medituoti galite kasdien atlikdami kokius nors visiškai įprastus dalykus. Įprastomis sąlygomis jie tėra priemonė tikslui pasiekti. tačiau kai sutelkiate į juos visą dėmesį, jie patys tampa tikslu. Pavyzdžiui, kiekvieną kartą lipdami laiptais namuose ar darbe kuo atidžiau stebėkite savo žingsnius, net kvėpavimą. Visa savo esybe būkite čia. Arba kai prausitės rankas, įsigilinkite į kiekvieną su šia veikla susijusį pojūtį: į tekančio vandens garsą, į savo rankų judesius muilo kvapą ir t.t. O kai įlipę į automobilį uždarote dureles, akimirkai nurimkite ir stebėkite savo kvėpavimą. Suvokite nebylų, tačiau galingą buvimo čia pojūtį. Yra vienas kriterijus, parodantis, ar ši praktika sėkminga: tai vidinės ramybės lygis.  

(Tolle, Eckhart. Šios akimirkos jėga. Kaunas: Mijalba. 2007, 42p.)
Balsuoti:
 4.3 (7)
Komentarai (0)
 Taigi dabartį regite ir ją vertinate žvelgdami praeities akimis, todėl vaizdas išeina visiškai iškreiptas. Dažnai balsas virsta didžiausiu žmogaus priešu. Daugelis gyvena turėdami galvoje kankintoją, kuris juos nuolat puola, baudžia ir tokiu būdu išsunkia gyvybinę energiją. Tai sukelia neapsakomą vargą, liūdesį ir pagaliau - ligas.
 Tačiau galiu pranešti ir gerą naujieną: jūs galite išsilaisvinti iš savo proto. Tai vienintelis tikras išsilaisvinimas. Pirmąjį žingsnį galite žengti tuojau pat: imkite klausytis savo galvoje skambančio balso ir darykite tai kuo dažniau. Ypatingą dėmesį atkreipkite į pasikartojančias mintis, kurios primena seną plokštelę, skambančią jūsų galvoje daugel metų. Štai ką aš turiu galvoje sakydamas "stebėkite mąstytoją". Tą patį galima pasakyti kitaip: klausykitės savo galvoje skambančio balso, būkite jo liudytojai.
 Kai klausotės to balso, būkite objektyvūs. Kitaip sakant, nevertinkite ir nesmerkite išgirstamų dalykų, antraip tas pats balsas įeis į jus pro "galines duris". Greitai suprasite, jog yra balsas ir esate jūs - jo stebėtojai ir klausytojai. Štai toks aš esu, arba savęs, suvokimas, toks savo buvimo čia pojūtis jau yra ne mintis. Jis ateina iš už proto ribų.
 

(Tolle, Eckhart. Šios akimirkos jėga. Kaunas: Mijalba. 2007, 40p.)
Balsuoti:
 4.6 (10)
Komentarai (0)
Jūs tikite, jog esate savo protas. Tai yra iliuzija. Jūs patekote savo instrumento valdžion. 

(Tolle, Eckhart. Šios akimirkos jėga. Kaunas: Mijalba. 2007, 38p.)
Balsuoti:
 4.4 (9)
Komentarai (0)
Surasta: 38
1 2 3 4