... egzistencinis mąstymas yra žmogaus kova su nebūtimi ... 
Maceina, Antanas
 


Paieška:

YouTube

Geležinis Džonas

 Kiekvienas einame keliu iš Įstatymo į Legendą, nuo dogmos į midrašą*, nuo perdėto paklusnumo į natūralią laisvę.

*Midrašas (hebr.) - Biblijos interpretavimas judaizme


(Bly, Robert. Geležinis Džonas. Kaunas: Mijalba. 2004, 149p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
 Tėvo nutolimas gali smarkiai paveikti dukters gebėjimą geranoriškai bendrauti su vyrais. Daug į patriarchatą nukreipto moteriško įniršio kyla iš didžiulio nusivylimo, nes tėvai savo dukras mokė nepakankamai.

(Bly, Robert. Geležinis Džonas. Kaunas: Mijalba. 2004, 104p.)
Balsuoti:
 5.0 (6)
Komentarai (0)
 Sakoma, kad tuokdamiesi vyras ir moteris patiki vienas kitam "saugoti savyje snaudžiantį pikčiausią žvėrį". Visi už grandinės laiko kieno nors "pikčiausią žvėrį". Tai iš tikro labai geras pasakymas.

(Bly, Robert. Geležinis Džonas. Kaunas: Mijalba. 2004, 85p.)
Balsuoti:
 4.0 (4)
Komentarai (0)
 Kai moteris kurį laiką pagyvena su ne juokais naiviu vyru, ji pajunta nežinia iš kur kilusį potraukį jį išduoti. Kai aplinkui per daug naivumo, visa tai tiesiog nieko kita nepalieka - tik kristalizuoti kokią nors išdavystę.

(Bly, Robert. Geležinis Džonas. Kaunas: Mijalba. 2004, 75p.)
Balsuoti:
 4.0 (4)
Komentarai (0)
 Kiekviename vyre ir kiekvienoje moteryje slypi ir ligonis, ir sveikas žmogus, todėl labai svarbu suvokti, katras gi šiuo metu kalba.

(Bly, Robert. Geležinis Džonas. Kaunas: Mijalba. 2004, 74p.)
Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
 Kas tolina žmogiškąją būtybę nuo krioklio ir tigro [nuo gamtos], tas ją žudo.

(Bly, Robert. Geležinis Džonas. Kaunas: Mijalba. 2004, 63p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
 Pažvelgę į nepilnamečius tėvus galime teigti, kad vaikai vaikų auklėti negali. Žmonės taip gyvendami griauna savo šeimas ir viską aplinkui. Kiekvienas yra tarsi reanimacijos palatoje.

(Bly, Robert. Geležinis Džonas. Kaunas: Mijalba. 2004, 43p.)
Balsuoti:
 4.0 (4)
Komentarai (0)
 Moteris gali pagimdyti vyriškos lyties kūdikį, tačiau vyrą iš jo padaro tik kiti vyrai. 

(Bly, Robert. Geležinis Džonas. Kaunas: Mijalba. 2004, 24p.)
Balsuoti:
 4.5 (8)
Komentarai (0)

 O kai Jungtinėse Valstijose bet kokiam dvasiniam karaliavimui prieštaraujančios jėgos nužudė Kenedžius ir Kingą pačiame jų karjeros įkarštyje, šios kartos vyrai patyrė tikrą katastrofą. Kai kurie su ašaromis akyse man yra sakę, kad jie tada kažką prarado ir niekuomet nebesusigrąžino - jie niekuomet nebegrįžo į kelią.
 Tad lyderiai turi būti pakankamai stiprūs, kad jauni vyrai galėtų suteikti jiems teisę kurį laiką priglausti savo vidinį Karalių, ir jie taip pat turi pakankamai ilgai gyventi, kad šie jaunuoliai spėtų tą Karalių susigrąžinti sveiką ir apgyvendinti savyje. (...) Reaganas, kadangi buvo aktorius, atliko savo vaidmenį, tačiau nuoširdus neišliko. Ir demokratų, ir respublikonų senatorių išdavystė santaupų ir paskolų skandalo metu dar labiau pablogino situaciją. Jauni vyrai nebematė nė vieno oficialaus asmens, kuriam būtų galėję patikėti savo Karalių, taigi ar jie galėjo ugdyti jį savyje? (...)
 Kai išorinis, arba kūno ir kraujo, karalius buvo nuverstas, jo griūtis savo ruožtu paveikė trapius kitų dviejų klodų Karalius, paskatino jų kritimą. Supuvusio karaliaus žlugimas paspartino kitų dviejų nuopolį - tai tikrų tikriausia simpatinė magija.


(Bly, Robert. Geležinis Džonas. Kaunas: Mijalba. 2004, 118-119p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
 Kai visą dieną nebuvęs namuose tėvas grįžta šeštą vakaro iš darbo, vaikai mato tik jo temperamentą, o ne mokymą. Jei tėvas dirba kokioje nors korporacijoje, ko jis gali pamokyti? Jam nesinori pasakoti sūnui, kas ten ištiesų vyksta. Korporatyvinių sprendimų nuotrupos, milžiniškos pastangos, kuriomis korporacinės įmonės ryžtasi naikinti aplinką siekdamos didesnio pelno, atsargumas, netgi bailumas, kurio išmokstama biurokratinėje aplinkoje, - kas norėtų to mokyti savo vaikus? (...) Šiandien tėvai dažniausiai parsineša namo irzlumą, kilusį iš bejėgiškumo ir nevilties, sumišusios su ilgai kentėta gėda ir atbukimu. Visa tai būdinga žmonėms, nekenčiantiems savo darbo. Senovėje tėvai įveikdavo savo žmogiškąjį nepilnavertiškumą mokydami nuvyti virvę, sugauti žuvį, iškasti duobę stulpui, nupjauti javus, mušti būgną, pagaminti pakinktus, prižiūrėti gyvulius, netgi dainuoti ar sekti pasakas. Šis mokymas sušvelnindavo temperamento įtaką.

(Bly, Robert. Geležinis Džonas. Kaunas: Mijalba. 2004, 103-104p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Surasta: 40
1 2 3 4