Nė pats Visatos Kūrėjas nežinojo, ką sugalvos Žmogus.
Galbūt Žmogus buvo tobulesnio pasaulio užuomazga. 
Vonegutas, Kurtas
 


Paieška:

YouTube

Hesė, Hermanas

Minučių branginimas ir skubėjimas kaip esminis gyvenimo būdo bruožas, be abejo, yra pavojingiausias džiaugsmo priešas. "Kuo daugiau ir kuo greičiau" - toks yra šūkis. Šitaip gaunama vis daugiau pasitenkinimo ir vis mažiau džiaugsmo. 

(Hesė, Hermanas. Skaitymai minutėms. Kaunas: Trigrama. 2004, 280-281p.)
Balsuoti:
 3.6 (5)
Komentarai (0)
Laimė yra meilė, niekas kitas. Kas gali mylėti, tas yra laimingas. 

(Hesė, Hermanas. Skaitymai minutėms. Kaunas: Trigrama. 2004, 280p.)
Balsuoti:
 3.9 (7)
Komentarai (1)
... kiekvienas tikras išminčius ir žmonijos mokytojas mokė to paties, būtent to, kad žmogus geisti nei didybės, nei laimės, nei didvyriškumo, nei išoriškos taikos, apskritai nieko, tik tyros, budrios sąmonės, narsios širdies, ištikimybės, išminties ir kantrybės, kad galėtų ištverti tiek laimę ir tylą, tiek kančią ir triukšmą. 

(Hesė, Hermanas. Skaitymai minutėms. Kaunas: Trigrama. 2004, 118p.)
Balsuoti:
 2.8 (6)
Komentarai (0)
Vienatvė - tai kelias, kuriuo likimas veda žmogų į jį patį. 

(Hesė, Hermanas. Skaitymai minutėms. Kaunas: Trigrama. 2004, 114p.)
Balsuoti:
 4.5 (11)
Komentarai (0)
Su kūnišku išlepimu ir suglebimu koja kojon žengia ir dvasinis ištižimas. 

(Hesė, Hermanas. Skaitymai minutėms. Kaunas: Trigrama. 2004, 112p.)
Balsuoti:
 4.2 (5)
Komentarai (0)
Prabangos lengvai atsisakoma, kai turimas tikslas ir žinoma, kodėl jo siekiama. 

(Hesė, Hermanas. Skaitymai minutėms. Kaunas: Trigrama. 2004, 112p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Likimą galima įveikti tik supratimu. 

(Hesė, Hermanas. Skaitymai minutėms. Kaunas: Trigrama. 2004, 107p.)
Balsuoti:
 4.4 (5)
Komentarai (0)
Skausmas yra užmarštis. O išsigelbėti galima prisiminus priežastis. 

(Hesė, Hermanas. Skaitymai minutėms. Kaunas: Trigrama. 2004, 107p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Viskas sugrįžta, kas ne iki galo iškentėta ir išspręsta. 

(Hesė, Hermanas. Skaitymai minutėms. Kaunas: Trigrama. 2004, 106p.)
Balsuoti:
 4.5 (8)
Komentarai (0)
Kam likimas ateina iš išorės, tą jis nukauna kaip strėlė žvėrį. O kam likimas randasi iš vidaus ir iš giliausios savasties, tą jis sustiprina ir padaro Dievu. 

(Hesė, Hermanas. Skaitymai minutėms. Kaunas: Trigrama. 2004, 105p.)
Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
Surasta: 92
Ankstesnis   1 2 3 4 5   Sekantis