Akimirkos prieš sapno pradžią tapačios mirties akimirkai - visame kūne sumažėja jautrumas ir nebeįmanoma nustatyti, kada mūsų "AŠ" ima egzistuoti įgijęs kitą formą. Sapnai yra mūsų antrasis gyvenimas. Visada prieš žengiant pro vartus, vedančius į nematomą pasaulį, mane nukrečia šiurpas. 
Coelho, Paulo
 


Paieška:

YouTube

Paskalis, Blezas

Kiekvienas sau pačiam yra visuma, nes kai miršta, viskas jam yra mirę. Todėl kiekvienas tiki esąs viskas visiems. 

(Paskalis, Blezas. Mintys. Vilnius: Aidai. 1997, 140p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (1)
Trumpai tariant, žmogaus turi dvi savybes: jis savaime neteisingas, nes paverčia save visa ko centru, ir nepatogus kitiems, nes nori juos pajungti sau: kiekvienas yra visų kitų priešas ir norėtų būti jų visų tironas. 

(Paskalis, Blezas. Mintys. Vilnius: Aidai. 1997, 140p.)
Balsuoti:
 2.3 (3)
Komentarai (0)
Žmonės nerado būdo patenkinti savo geismingumą be skriaudos kitiems. 

(Paskalis, Blezas. Mintys. Vilnius: Aidai. 1997, 140p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Visi žmonės natūraliai vienas kito nekenčia. Jie kaip išmanydami kinkosi geismingumą tarnauti viešajai gerovei. Tačiau tai vien apgaudinėjimas ir klaidingas meilės įvaizdis. Iš tiesų tai ne kas kita kaip neapykanta. 

(Paskalis, Blezas. Mintys. Vilnius: Aidai. 1997, 139p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (1)
To, ką įstengė pažinti patys įžvalgiausi žmonių protai ... religija moko savo vaikus. 

(Paskalis, Blezas. Mintys. Vilnius: Aidai. 1997, 137p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
... tikrasis gėris turėtų būti toks, kurį visi įstengtų turėti kartu, nemažindami ir nepavydėdami, ir kurio niekas negalėtų prarasti prieš savo valią. 

(Paskalis, Blezas. Mintys. Vilnius: Aidai. 1997, 127p.)
Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
Visi žmonės siekia būti laimingi - visi be išimties, nors ir kaip skirtųsi naudojamos priemonės, siekia šio tikslo. Tai, kad vieni traukia į karą, o kiti jo vengia, kyla iš to paties tiek vienų, tiek kitų troškimo, lydimo skirtingų požiūrių. Valia nežengia nė mažiausio žingsnio kitaip, kaip tik į šį tikslą. Tai visų mūsų veiksmų motyvas ir visų žmonių - net tų, kurie ruošiasi pasikarti. 

(Paskalis, Blezas. Mintys. Vilnius: Aidai. 1997, 126p.)
Balsuoti:
 4.0 (4)
Komentarai (0)
Niekas labiau nestiprina skepticizmo, kaip neskeptiški žmonės: jei visi būtų skeptikai, tai klystų. 

(Paskalis, Blezas. Mintys. Vilnius: Aidai. 1997, 115p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
... visata mane aprėpia erdve ir praryja kaip tašką; aš ją aprėpiu mąstymu. 

(Paskalis, Blezas. Mintys. Vilnius: Aidai. 1997, 110p.)
Balsuoti:
 3.5 (4)
Komentarai (0)
Reikia turėti slaptą mintį ir pagal ją apie viską spręsti, kalbant vis dėlto kaip visi. 

(Paskalis, Blezas. Mintys. Vilnius: Aidai. 1997, 107p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Surasta: 88
Ankstesnis   1 2 3 4 5   Sekantis