Žinome, kad mūsų visuomenė gimdo daugybę berniukų, tačiau, deja, išaugina visai mažai vyrų.
Bly, Robert
 


Paieška:

YouTube

BIBLIJA. Senasis Testamentas. Patarlių knyga

 ...svetima žmona yra spąstai žmogaus gyvasčiai.
(6:26)

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Juk įsakymas yra žiburys
ir mokymas – šviesa,
o drausmės pamokymai yra gyvenimo kelias,
kad apsaugotų tave...
(6:23-24)  

Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Šeši yra dalykai, kurių VIEŠPATS nekenčia,
septyni, kurie jam yra pasibjaurėtini:
išpuikusios akys, melagingas liežuvis,
rankos, liejančios nekaltą kraują,
širdis, rezganti nedoras pinkles,
kojos, skubančios pikta daryti,
melagingas liudytojas, liudijantis neteisingai,
ir žmogus, sėjantis vaidus šeimoje.
(6:16-19)  

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Sukčius, nedoras žmogus
gyvena suktai kalbėdamas,
mirksi akimis, nenustovi vietoje,
rodo pirštais,
sukta širdimi rengia pikta,
nuolat sėdamas vaidus.
Žūtis tokį žmogų ištiks staiga –
akimoju, be vilties atsitiesti.
(6:12-15)  

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Nueik pas skruzdėlę tu, dykaduoni,
patyrinėk jos kelius ir pasimokyk išminties.
Neturėdama jokio vado
ar pareigūno, ar valdovo,
ji pripildo savo sandėlius vasarą
ir surenka sau peną per pjūtį.
Kaip ilgai tu ten tysosi, dykaduoni?
Kada kelsiesi iš miego?
„Truputį pamiegoti, truputį pasnausti,
šiek tiek rankas susidėjus pailsėti“, –
ir skurdas užklups tave kaip plėšikas,
bei nepriteklius – kaip kareivis su ginklu.
(6:6-11)  

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Nedorą žmogų pasivys jo kaltės,
jis bus savo nuodėmės pinklių pagautas.
Turės mirti, nes nepaiso drausmės, –
per savo kvailą galvą pražus.
(5:22-23)  

Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Bet teisiųjų takas yra tarsi aušros šviesa,
vis labiau švintanti iki skaisčios dienos.
Nedorų žmonių kelias yra visiškai tamsus,
jie nežino, ant ko suklumpa.
(4:18)  

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Išmintingieji garbę paveldės,
užsispyrę kvailiai – gėdą.
(3:35)  

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Neatsisakyk padėti žmogui, kuriam reikia pagalbos,
kai turi jėgų jam tai padaryti.
Nesakyk savo artimui: „Ateik vėliau“
arba: „Rytoj šitai gausi“, –
kai gali jam tai duoti tuojau.
(3:27-28)  

Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
Juk suktu žmogumi bjaurisi VIEŠPATS,
o dorieji yra VIEŠPATIES draugėje.
(3:32)  

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Surasta: 302