Kai badome žmonėms akis jų klaidomis, tai šitaip darome daugiau dėl savo išdidumo, o ne dėl gerumo; mes juos kritikuojame ne tiek iš noro juos ptaisyti, kiek įtikinti, jog patys tokių klaidų neturime. 
Larošfuko, Fransua de
 


Paieška:

YouTube
Bėdos Nesėkmės Skriauda Sunkumai

Nelaimės

Georgas apžiūrinėja cigaro pelenus. Jie balti kaip sniegas.
  - Karas pasibaigė prieš puspenktų metų, - pamokamai dėsto jis. - Tada neišmatuojamos nelaimės buvo padariusos mus žmonėmis. O nūnai begėdiškas turto vaikymasis vėl atvetrė mus į plėšikus. Ir mes vėl turime slėpti savo tikrąjį veidą po gerų manierų laku. Ergo

*Ergo - taigi (lotyniškai)


(Remarkas, Erichas Marija. Juodasis obeliskas. Kaunas: Spindulys. 1992, 8p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Kaip klibąs dantis ar raiša koja
yra pasitikėjimas apgaviku nelaimėje.
(25:19)  

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Tikėk manimi: laimingas žmogus,
kurį Dievas pataiso!
Neniekink tad pamokos Visagalio!
 Juk jis sužeidžia, bet ir aptvarsto;
jis nuplaka, bet jo rankos vėl pagydo.
Šešis kartus iš bėdos jis tave išgelbės,
o septintąjį kartą nelaimė tavęs nebepalies.
(5:17-19) 

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Taigi didžiausia paguoda yra galvoti, kad mums atsitiko tai, ką visi patyrė prieš mus ir ką visi patirs, ir man atrodo, jog daiktų prigimtis rūsčiausią dėsnį padarė bendrą tam, kad visuotinė lygybė sušvelnintų lemties kraugeriškumą.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 314-315p.)
Balsuoti:
 3.0 (1)
Komentarai (0)
Kiekvienas jungas mažiau trina nešančiam negu besipriešinančiam; tėra vienas milžiniškų nelaimių palengvinimas: kentėti ir nusilenkti būtinybei.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 151p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Virš visų negandų pakilęs kantruolis laiko apglėbęs aukščiausią gėrį ir ne tik žmogui, bet ir likimui sako: "Kad ir ką darytum, esi per mažas mano sielos giedrai sudrumsti. To neleidžia protas, kuriam pavedžiau valdyti gyvennimą. Pyktis man labiau pakenks negu skriauda. Kodėl labiau? Skriaudos ribos yra apibrėžtos, o kur ir kol mane tampys pyktis - neaišku".

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 160p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Ugnis išbando auksą, nedalia - narsius vyrus.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 47p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Nelaimė yra proga narsumui.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 42p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Surasta: 28
1 2 3