Žmogui kiekviena diena - tai tamsi naktis. Niekas nežino, kas jam atsitiks artimiausi akimirką, tačiau žmonės vis viena eina pirmyn. Nes jie tiki. Nes turi Tikėjimą. 
Coelho, Paulo
 


Paieška:

YouTube
Grožis Idėjos Kūryba Mada Saviraiška Poezija

Menas

Kiekvienas meno kūrinys yra pranašystės išsipildymas, idėjos įkūnijimas meno vaizdu. 

(Vaildas, Oskaras. De profundis. Vilnius: Charibdė. 1996, 109p.)
Balsuoti:
 5.0 (6)
Komentarai (0)
Iš tiesų Kristaus vieta - tarp poetų ... Šelis ir Sofoklis - jo bičiuliai. Tačiau ir visas jo paties gyvenimas - nuostabiausia iš poemų. Jei spręsime pagal tai, kuri iš poemų sužadintų daugiau "gailesčio ir baimės", tai šiai neprilygtų nė viena graikų tragedija. 

(Vaildas, Oskaras. De profundis. Vilnius: Charibdė. 1996, 101-102p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Jeigu menininkai daugiau aiškintų, žmonės labiau mėgtų meną. 

(Vonegutas, Kurtas. Čempionų pusryčiai. Kaunas: Kitos Knygos. 2006, 213p.)
Balsuoti:
 3.3 (7)
Komentarai (0)
 Tikrasis menininkas kiekviename žmoguje yra jo esmė, jo žmoniškumo pradas. Jam leidžiant pasireikšti visokiu vaizdavimu, gimsta pats tikriausias menas. Gaudyti naujų apraiškos būdų yra vaikiškas žaidimas. Kur yra gaivaus gyvumo, ten jis savaime suranda išraiškos lytį. Žmoniškumo prado galiai vaizduojant, susikuria veikalai, kurie visais amžiais lieka reikšmingi.

(Vydūnas. Raštai. I tomas. Vilnius: Mintis. 1990, 471p.)
Balsuoti:
 4.0 (12)
Komentarai (0)
... egzistavimą visi laiko vertingu dalyku ir myli. O egzistuojame dėl to, kad veikiame, vadinasi, dėl to, kad gyvename ir veikiame. Tas, kuris sukūrė savo kūrinį, tam tikru būdu egzistuoja savo kūrinyje, todėl jis jį ir myli, nes myli ir egzistavimą.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 240-241p.)
Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
Tikras menas ar tikras meno išgyvenimas praturtina žmogų, atskleidžia esmines jo galimybes, o "menas", kuriuo neurotiškai piktnaudžiaujama, tik nukreipia žmogų nuo savęs. Toks menas tampa dingstimi ir galimybe prasiblaškyti ir apkvaisti.

(Frankl, Viktor Emil. Sielogyda. Vilnius: Vaga. 2008, 178p.)
Balsuoti:
 3.6 (5)
Komentarai (0)
Meno tikslas yra padaryti, amato - padaryti su nauda.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 411p.)
Balsuoti:
 2.7 (7)
Komentarai (0)
Surasta: 27
1 2 3