Gyventi dvasingai – reiškia tikėti, kad viskas, kas nutinka, turi prasmę ir mus moko. 
Albisetti, Valerio
 


Paieška:

YouTube
Agresija
[Atlaidumas]
Bendravimas
Destrukcija
Frustracija
Jėga
Karas
Meilės pavydas
Nelaiminga meilė
Nerimas
Pyktis
Teisingumas

Konfliktai

Žmonės paprastai retai kada bando suprasti vieni kitų padėtį, todėl kyla tiek nesusipratimų, tiek žiaurumo ir melo. Jie atkakliai nenori atsisakyti savo požiūrio ir viską vertina tik pagal savo pačių skonį, savo polinkius ir siekius, visai neatsižvelgdami į kitus ... reikia, kad jie išmoktų išeiti iš savo ribotos sąmonės lauko ... Todėl, užuot kaltinę žmones, pabandykite nors keletą minučių pabūti jų kailyje - jūs suprasite, kad jų vietoje jūs, ko gero, elgtumėtės dešimt kartų blogiau negu jie. Vos kelios minutės šių pratybų - ir jūs įgysite kilnumo, kantrybės, atlaidumo, švelnumo. Taigi darykite šį pratimą: pamėginkite suprasti net tuos žmones, kurie jums nepatinka, ir pamatysite - negalėsite jų nemylėti. 

Balsuoti:
 4.7 (9)
Komentarai (1)
Neteiskite ir nebūsite teisiami; nesmerkite ir nebūsite pasmerkti; atleiskite, ir jums bus atleista.
(6:37) 

Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
Laiminkite tuos, kurie jus keikia, ir melskitės už savo niekintojus. Kas užgauna tave per vieną skruostą, atsuk ir antrąjį; kas atima iš tavęs apsiaustą, negink ir marškinių. Duok kiekvienam, kuris prašo, duok ir nereikalauk atgal iš to, kuris tavo paėmė. Kaip norite, kad jums darytų žmonės, taip ir jūs darykite jiems. Jei mylite tuos, kurie jus myli, tai koks čia jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai myli juos mylinčius. Jei darote gera tiems, kurie jums gera daro, tai koks jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai taip daro. Jei skolinate tik tiems, iš kurių tikitės atgausią, koks jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai skolina nusidėjėliams, kad atgautų paskolą. Bet jūs mylėkite savo priešus, darykite gera ir skolinkite nieko nesitikėdami. Tuomet jūsų lauks didelis atlygis, ir jūs būsite Aukščiausiojo vaikai: juk jis maloningas ir nedėkingiesiems, ir piktiesiems.
(6:28-35)

Balsuoti:
 4.8 (4)
Komentarai (0)
Kišk kalaviją atgal, kur buvo, nes visi, kurie griebiasi kalavijo, nuo kalavijo ir žus.
(26:52) 

Balsuoti:
 4.8 (9)
Komentarai (2)
Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Akis už akį ir dantis už dantį. O aš jums sakau: nesipriešink piktam [žmogui], bet jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą. Jei kas nori su tavimi bylinėtis ir paimti tavo marškinius, atiduok jam ir apsiaustą. Jei kas verstų tave nueiti mylią, nueik su juo dvi. Prašančiam duok ir nuo norinčio iš tavęs pasiskolinti nenusigręžk.
Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Mylėk savo artimą ir nekęsk priešo. O aš jums sakau: mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo Tėvo vaikai; jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Jei mylite tik tuos, kurie jus myli, tai kokį atlygį gausite? Argi taip nesielgia ir muitininkai?! Ir jeigu sveikinate tiktai savo brolius, kuo gi viršijate kitus? Argi to nedaro ir pagonys?! Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas.
(5:38-48) 

Balsuoti:
 4.6 (5)
Komentarai (0)
Nesileisk į ginčą apie dalyką, kuris tavęs neliečia,
ir nesikišk į įžūliųjų kivirčą.
(11:9) 

Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Nesileisk įžūlaus žmogaus įbauginamas;
kitaip jis ims tavęs iš pasalų tykoti.
(8:11) 

Balsuoti:
 4.6 (5)
Komentarai (0)
Nesileisk į ginčą su turtuoliu,
kad kartais jis neužmokėtų už tavo pražudymą.
Juk auksas daugelį yra apakinęs
ir karaliams protą sumaišęs.
(8:2) 

Balsuoti:
 1.0 (1)
Komentarai (0)
Palaimintas turintis priešų, ir tegul jie jį padaro didvyriu. 

(Vėjis, Antonas Šandoras La. Šėtono Biblija. Kaunas: Netradicinė literatūra. 1999, 40p.)
Balsuoti:
 4.2 (6)
Komentarai (0)
Kuo daugiau malkų, tuo didesnė bus ugnis,
kuo didesnis užsispyrimas, tuo labiau didės kivirčas;
kuo didesnė žmogaus jėga, tuo didesnė bus jo rūstybė,
kuo didesni jo turtai, tuo didesnis bus jo pyktis.
Sakai ir derva padeda ugniai įsiliepsnoti,
o primygtiniai kivirčai veda į kraujo liejimą.
(28:10-11)  

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Surasta: 48
Ankstesnis   1 2 3 4 5   Sekantis