Meilė ir neapykanta visiškai keičia teisingumą. Jei advokatui iš anksto gerai užmokėta, kokia gerokai teisingesnė jam atrodo byla, kurią gina! 
Paskalis, Blezas
 


Paieška:

YouTube
Aistros
Depresija
Frustracija
Išgyvenimai
Kliūtys
Liūdesys
Nelaimės
Nerimas
Skausmas
Stiprybė
Sveikata

Kančia

Tik kenčiantys žmonės gali versti kentėti kitus. 

(Sharma, Robin. Ką tau skyrė likimas. Kaunas: Luceo. 2007, 14p.)
Balsuoti:
 4.7 (6)
Komentarai (0)
Kai slegia artimą sunki bėda,
Sava nelaimė ne tokia juoda.
Vienatvėj kęsti - pražūtis baisi,
Kada aplinkui linksminas visi.
Bet daug lengviau pakeliami vargai,
Jei su tavim liūdnos lemties draugai.
 

(Šekspyras, Viljamas. Karalius Lyras. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. 1997, 78p.)
Balsuoti:
 4.4 (14)
Komentarai (2)
Žemė yra tarsi pataisos namai ir kartu mokymosi centras. Taigi kančia yra neišvengiama, tačiau su ja susitaikę jūs įjungiate į darbą slaptas jėgas, kurios jumyse atlieka didžiulį darbą. 

Balsuoti:
 4.0 (7)
Komentarai (1)
Kančia mums tik parodo, jog mes suklydome, išsukome iš gero kelio, kuriuo eiti buvo aišku ir lengva ... Bet kai tik suprantame savo klaidas ir nusprendžiame jas ištaisyti, kančia gauna įsakymą pasitraukti - ji atliko savo misiją. Taigi užuot maištavę ir kovoję su ja, grįžkite į protą ... 

Balsuoti:
 4.3 (8)
Komentarai (0)
Tai yra malonė, jeigu kas nors vardan Dievo ir sąžinės nekaltai kenčia.
(2:19) 

Balsuoti:
 4.7 (3)
Komentarai (0)
Tie, kurie nėra kentėję, yra dideli vargšai, jiems, simboliškai šnekant, gyvenime trūksta spalvų. Tačiau tas, kuris kentėjo, gali praturtinti savo gyvenimą naujais pojūčiais ir išminties grožiu. Tačiau didieji genijai, kurie paliko mums žymių meno kūrinių, egzistencijos metu daug kentėjo. Iš juodos kančios jie išgaudavo nuostabiausias vaivorykštės spalvas. 

Balsuoti:
 5.0 (6)
Komentarai (0)
Jei pripažintumėte mintį apie Dievą teisinga, tai nesižemintumėte tenkindami malonias ydas. Turėtumėte priežastį, dėl kurios verta kęsti kančias, atlikti narsius poelgius. 

(Huxley, Aldous. Puikus naujas pasaulis. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. 2005, 216p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Žinok, geriausias būdas mažinti savo kančias - mažinti kitų žmonių kančias. Kuo dažniau tu nuoširdžiai padėsi kitiems, tuo greičiau tavo širdis pradės plakti nauju ritmu. Kuo daugiau duosi žmonėms skatinamas tyro troškimo pakylėti jų gyvenimus į aukštesnį lygį, tuo dosniau tau atsilygins pasaulis pakylėdamas tave. 

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Kančia yra tam, kad priverstų žmones suvokti... 

Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
Įsipainiojusiems į grandines
ir skausmo pinklių pagautiems
jis parodo, ką jie buvo padarę –
jų kaltes, – kad jie buvo įžūliai pasielgę.
Atveria ausis jų rūsčiam žodžiui,
įsako jiems gręžtis nuo pikto.
Jeigu paklauso ir jam tarnauja,
savo dienas jie užbaigia gerovėje
ir metus savo baigia laimingi.
Bet jeigu nepaklauso, jie žūva nuo kalavijo – miršta, nes nesuvokia.
(36:8-12) 

Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Surasta: 40
1 2 3 4